Dokumenty k záručnímu programu pro cestovní kanceláře

Žádost o záruku z programu COVID Záruka CK

Před vyplněním a podáním žádosti využijte toto instruktážní video.

1. Žádost o podporu z programu COVID Záruka CK a povinné přílohy:

Žádost o záruku COVID Záruka CK
Příloha DM – prohlášení de minimis
Kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku

Žádost o záruku z programu COVID Záruka CK (nemusí být podepsaná) a přílohu DM je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha DM a kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku jsou nutné pro řádné podání žádosti, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

2. Další povinné přílohy (možno doplnit později):

Fyzické osoby:
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci FO
Souhlas druhého manžela

Právnické osoby:
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci PO

Přílohy se podávají v originálních formátech .xls nebo . xlsx.

Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie pojistné smlouvy se podávají prostřednictvím E-PodatelnyŽádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost). Po podání žádosti vyčkejte, než budete kontaktováni pracovníkem ČMZRB.

Size: XS SM MD LG XL XXL