Dokumenty k záručnímu programu COVID SPORT

Žádost o záruku v programu COVID SPORT

Podmínkou pro podání žádosti o záruku je vyřízený úvěr od některé z komerčních bank. Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie úvěrové smlouvy se podávají prostřednictvím E-Podatelny.

Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost).

Před vyplněním a podáním žádosti využijte toto instruktážní video.

1. Žádost o záruku COVID SPORT a povinné přílohy:

Žádost o záruku COVID SPORT
Příloha PSX – projekt
Kopie uzavřené úvěrové smlouvy

Žádost o záruku COVID SPORT (nemusí být podepsaná) a přílohu PSX je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii úvěrové smlouvy přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha PSX a kopie úvěrové smlouvy jsou nutné pro řádné podání žádosti viz návod, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

2. Další povinné přílohy (možno doplnit později):

Fyzické osoby:
Příloha DCX – prohlášení de minimis
Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci FO
Souhlas druhého manžela

Právnické osoby:
Příloha DCX – prohlášení de minimis
Příloha MSP – prohlášení o velikosti podniku
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci PO
+ vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

Přílohy se podávájí v originálních formátech .xls nebo . xlsx (vyjma vlastní účetní závěrky u PO, kterou lze podat v .xls, .xlsx nebo .pdf)

Size: XS SM MD LG XL XXL