Dokumenty

Žádost a pokyny pro žadatele - Úspory energie

ke stažení: Oznámení o využití ochranné doby (odklad splátek)

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Úspory energie

Přílohy k žádosti

Příloha PU – Projekt

Příloha AE – Údaje spolufinancující instituce
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DMU – Prohlášení de minimis

Příloha GBE38 – Prohlášení GBER (Bloková výjimka)
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha – Energetické hodnocení projektu

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechny pobočky a regionální pracoviště ČMZRB.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa ČMZRB nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.

Size: XS SM MD LG XL XXL