Úvěr v programu S-podnik

Bezúročný úvěr pro sociální podniky


Od 6. 4. 2021 se zahajuje poskytování poradenství podle bodu 5.3 Výzvy

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti a/nebo financování provozních potřeb. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR vč. hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zvýhodněný úvěr S-podnik

Jaký úvěr nabízíme?

Investiční

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč,
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
 • splatnost až 12 let,
 • odklad splátek až 3 roky.

Provozní

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč (do 1 mil. Kč u podniků s krátkou historií),
 • splatnost až 2 roky,
 • odklad splátek až 1 rok.

Na co můžete úvěr použít?

 • k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
 • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
 • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.
 • k financování provozních výdajů kromě osobních a mzdových nákladů, splátek jiných úvěrů či leasingu.

Pro koho je úvěr určen?

pro podnik splňující tyto podmínky:

 • je podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
 • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami v příloze č. 2 Výzvy.

 

Odborné poradenství

Základní parametry

 • poskytuje se bezplatně, v oblastech:
  • management sociálního podniku,
  • organizace a výroba v sociálním podniku,
  • marketing a public relations sociálního podniku,
  • finanční řízení sociálního podniku,
 • do 50 % z výše úvěru S-podnik,
 • podpora de minimis.

Podrobnější specifikaci oblastí poradenství naleznete zde. S poradenstvím v rozsahu nad 100 hodin musí vyslovit souhlas Řídící výbor ČMZRB.

Pro koho je určeno?

 • pro sociální podniky, které jsou příjemci Zvýhodněného úvěru S-podnik,
 • poradenství mohou získat příjemci, kteří již mají úvěr sjednán nebo o něj požádat společně s úvěrem.

Další důležité informace

Výhody produktu
 • posouzení žádosti o podporu bez poplatku,
 • bezúročný zvýhodněný úvěr,
 • odklad splátek úvěru až 3 roky (1 rok u provozního úvěru),
 • možnost předčasného splacení úvěru bez sankce,
 • bezplatné odborné poradenství.
Podrobná charakteristika produktu

Zvýhodněný investiční úvěr

 • bez úroku a poplatků,
 • výše úvěru 400 tis. až 25 mil. Kč,
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (bez DPH, pokud je příjemce podpory plátce DPH či si může nárokovat vrácení DPH),
 • splatnost až 10 let, resp. až 12 let při převažujícím využití úvěru na pořízení či technické zhodnocení nemovitých věcí,
 • čerpání úvěru až 2 roky,
 • odklad splátek až 3 roky.

Zvýhodněný provozní úvěr

 • bez úroku a poplatků,
 • výše úvěru:
  • 400 tis. až 1 mil. Kč (podniky, které mají uzavřeno méně než 3 účetní období),
  • 400 tis. až 25 mil. Kč (uzavřeno 3 a více účetních období),
 • splatnost úvěru až 2 roky,
 • čerpání úvěru a odklad splácení až 1 rok.

Bezplatné odborné poradenství

 • pro příjemce zvýhodněného úvěru,
 • oblasti poradenství:
  • management sociálního podniku,
  • organizace a výroba v sociálním podniku,
  • marketing a public relations sociálního podniku,
  • finanční řízení sociálního podniku,
 • do 50 % z výše úvěru S-podnik,
 • nad 100 hodin nutný souhlas Řídící výbor ČMZRB.
Příjemci podpory
 • podniky vyhovující podmínkám Výzvy programu S-podnik,
 • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (nebo již je sociálním podnikem) podle podmínek v příloze č. 2 Výzvy,
 • další podmínky mohou být stanoveny podle zvoleného druhu podpory – s volbou vhodného druhu podpory Vám pomohou pracovníci ČMZRB.
Režim podpory

Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako:

 • podporu de minimis (podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 717/2014 nebo č. 1408/2013), nebo
 • podporu podle článku č. 14 nebo 22 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Bezplatné odborné poradenství se poskytuje jako podpora de minimis.

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje, které:

 • bezprostředně souvisí s realizací projektu,
 • jsou hrazeny nejdříve v den podání žádosti o podporu,
 • jsou doloženy příslušnými doklady.

DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilý výdaj.

Zvýhodněným investičním úvěrem lze hradit:

 • pořízení strojů a zařízení (včetně použitých),
 • pořízení staveb včetně pozemků, které s nimi tvoří funkční celek,
 • rekonstrukci staveb,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Zvýhodněným provozním úvěrem lze hradit:

 • pořízení drobného hmotného/nehmotného majetku,
 • financování zásob zboží či materiálu,
 • ostatní provozní výdaje kromě osobních a mzdových nákladů.

Způsobilými výdaji nejsou výdaje na splacení jiného úvěru či leasingu, na pohledávky za společníky nebo akcionáři příjemce podpory a refinancování již uhrazených výdajů.

Další informace

Program je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Prohlédněte si příběhy sociálních podniků, které využily program S-podnik pro rozvoj svého podnikání.

Přejít na příběhy
Size: XS SM MD LG XL XXL