Dokumenty

Ceník - Jihočech

Zvýhodněné úvěry pro podnikatele v Jihočeském kraji Sazba
přijetí žádosti o úvěr od klienta včetně formální kontroly zdarma
úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta o úvěr
a zpracováním smluvních dokumentů
1 500 Kč
úroková sazba úvěru 3 % p. a.
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání
na žádost klienta
2 000 Kč
vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta 2 000 Kč
úrok z prodlení 9 % p. a.
poradenská činnost
a) základní vstupní informace o službách banky zdarma
b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti
podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů
500 Kč/započatá hod.
výpisy z obchodního případu (vč. vypořádacího účtu)
a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě zdarma
b) mimořádný výpis na žádost klienta 50 Kč
hotovostní vklad na vypořádací účet v bankovkách
a) do 200 000 Kč zdarma
b) nad 200 000 Kč do 500 000 Kč 100 Kč
c) nad 500 000 Kč do 1 mil. Kč vč. 200 Kč
d) nad 1 mil. Kč do 5 mil. Kč 500 Kč
e) nad 5 mil. Kč 700 Kč
hotovostní vklad na vypořádací účet v mincích nad 50 ks mincí
setříděných podle nominálních hodnot
2 % z vkládané částky, min. 100 Kč
bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v Kč v rámci České republiky zdarma
bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v cizí měně nebo do zahraničí
a) měna EUR, resp. USD 550 Kč, popř. 20 EUR, resp. 25 USD
b) ostatní měny individuálně
poplatek za neuvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN u převodu prostředků
z vypořádacího účtu v EUR směřující do zemí Eurozóny
250 Kč, popř. 8 EUR

 

Size: XS SM MD LG XL XXL