Úvěr z programu Jihočech

Zvýhodněný úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji

Program přináší drobným a malým podnikatelům (včetně začínajících) zvýhodněné úvěry k financování projektů realizovaných v Jihočeském kraji. Cílem je usnadnit realizaci podnikatelských projektů v regionu.

Jaký úvěr nabízíme?

 • s pevnou úrokovou sazbou,
 • do výše 1 mil. Kč, pro začínajícího podnikatele do 500 tis. Kč,
 • s dobou splatnosti až 6 let,
 • s dobou odkladu splátek jistiny až 12 měsíců.

K čemu lze úvěr využít?

 • pořízení zásob,
 • nákup strojů a zařízení,
 • nákup a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku.

Pro koho je určen?

Drobní a malí podnikatelé působící např. ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, maloobchodě a velkoobchodě, energetice, dopravě a skladování, ubytovacích a stravovacích službách a dalších oblastech.

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu
 • výše úvěru: až 1 mil. Kč, začínající podnikatel až 500 tis. Kč,
 • úroková sazba: pevná 3 % p. a.,
 • doba splatnosti: do 6 let od uzavření smlouvy o úvěru,
 • čerpání úvěru: po dobu 9 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 12 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,
 • zajištění: vlastní směnka avalovaná nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.

Jednomu příjemci podpory může být poskytnuto více úvěrů, ke dni podání žádosti o úvěr však celková částka požadovaného úvěru a nesplacené či nevyčerpané jistiny již poskytnutých úvěrů nesmí překročit 2 mil. Kč (resp. 1 mil Kč pro začínajícího podnikatele).

Příjemci podpory

Příjemci podpory jsou drobní malí podnikatelé splňující podmínky podle Definice MSP. Další požadavky jsou uvedeny ve Výzvě programu JIHOČECH.

Způsobilé výdaje
 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení zásob a drobného hmotného majetku,
 • pořízení drobného nehmotného majetku.

Výdaje musí bezprostředně souviset s realizací podpořeného projektu. DPH příslušející ke způsobilému výdaji a daň z nabytí nemovitých věcí k nemovité věci pořizované v rámci podpořeného projektu je rovněž způsobilým výdajem.

Výhody produktu
 • příznivá úroková sazba,
 • podpora začínajících podnikatelů,
 • odklad splátek jistiny úvěru,
 • možnost předčasného splacení úvěru či jeho části bez sankce.
Podmínky poskytnutí produktu
 1. projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti,
 2. projekt bude realizován na území Jihočeského kraje,
 3. poskytnutá podpora nesmí přesáhnout omezení daná pravidlem de minimis.
Další informace

viz úplné znění Výzvy programu JIHOČECH; konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, dotaz lze zaslat i do e-mailové schránky info@cmzrb.cz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL