Dokumety

Žádost o zvýhodněný úvěr - INFIN

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Žádost

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu INFIN

Přílohy k žádosti

Příloha PI – Projekt

Příloha PRI – Naplnění priorit programu INFIN

Příloha RIS – Soulad projektu s Národní RIS3 strategií a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy

Příloha AI – Údaje spolufinancující instituce

 

Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podnikatele

Příloha CH – Charakteristika žadatele

Příloha ID Prohlášení pro identifikaci PO

Příloha ID Prohlášení pro identifikaci FO

 

Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Příloha GBE22 – Prohlášení žadatele o podporu podle č. 22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

 

Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)

Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích

Souhlas druheho manzela

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky.

Size: XS SM MD LG XL XXL