Úvěr v programu INFIN

Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

Program INFIN nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů na území hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu hlavního města Prahy.

Pro koho je úvěr určen?

Úvěry jsou určeny pro podnikatele, který splňuje tyto podmínky:

 • je drobným, malým nebo středním podnikatelem podnikajícím či zahajujícím podnikání v některém
  z podporovaných odvětví
 • od jeho první komerční činnosti (např. prodeje zboží či služeb) neuplynulo více než 7 let
 • má sídlo či zapsanou provozovnu v hlavním městě Praze

Jaký úvěr nabízíme?

ČMZRB je oprávněna rozhodnout o zařazení příjemce podpory, který splňuje podmínky pro podniky s krátkou historií i pro podniky s historií.

Úvěr pro podniky s krátkou historií

Podnikem s krátkou historií se rozumí podnikatel, který má uzavřena nejvýše 3 účetní období.

 • investiční úvěr
 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 750 tis. – 3mil. Kč
 • až 90 % způsobilých výdajů projektu (bez DPH*)
 • splatnost až 6 let
 • odklad splátek až 2 roky

* je-li příjemce podpory plátce DPH nebo si může nárokovat vrácení DPH

Úvěr pro podniky s historií

Podnikem s historií se rozumí podnikatel, který má uzavřena 3 nebo více účetních období.

 • investiční úvěr
 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 1 – 15 mil. Kč
 • až 50 % způsobilých výdajů projektu vč. DPH
 • splatnost až 10 let
 • odklad splátek až 3,5 roku

V případě úvěru od 2 mil. Kč (včetně) musí být alespoň 30 % způsobilých výdajů projektu financováno komerčním úvěrem některého ze spolupracujících partnerů ČMZRB.

Jaké výdaje lze financovat?

Způsobilými výdaji projektu jsou výdaje na:

 • pořízení nových strojů a zařízení
 • výstavbu a technické zhodnocení staveb
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Charakteristika projektů

Financovat lze:

 1. inovativní podnikatelské projekty
 2. projekty inovativních či rychle se rozvíjejících podniků
 3. inovativní projekty či projekty inovativních podnikatelů zaměřené na efektivní nakládání s energií

Místem realizace projektu musí být hl. m. Praha.

Projekt musí být v souladu s Národní RIS3 strategií a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy. Podrobněji viz Výzva programu INFIN.

Kontakt

Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

Další důležité informace

Výhody produktu
 • Bezúročný zvýhodněný úvěr
 • Odklad splátek jistiny úvěru až 3,5 roku
 • Možnost předčasného splacení úvěru bez sankce
 • Posouzení žádosti o úvěr bez poplatku

 

Formy podpory

Zvýhodněný úvěr pro podniky s krátkou historií se poskytuje jako podpora de minimis nebo jako
podpora podle čl. 22 Nařízení Komise č. 651/2014.

Zvýhodněný úvěr pro podniky s historií se poskytuje jako podpora de minimis.

Příjemci podpory

Drobní, malí a střední podnikatelé vyhovující Definici MSP a podmínkám Výzvy programu INFIN.

V případě podpory podle čl. 22 Nařízení Komise č. 651/2014 musí být příjemcem drobný či malý podnik vyhovující Definici MSP a podmínkám Výzvy programu INFIN.

Další informace

Program je realizován v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. Konzultace poskytují obchodní místa ČMZRB, případně lze využít e-mailovou schránku info@cmzrb.cz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Size: XS SM MD LG XL XXL