Dokumenty

Žádost a pokyny pro žadatele - Expanze

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.

Postup při zpracování žádosti viz Pokyny pro žadatele o úvěr EXPANZE.

Žádost

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu EXPANZE

Přílohy k žádosti

Příloha PE – Projekt

Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku

 

Příloha AE – Údaje spolufinancující instituce

Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Příloha DME – Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Příloha GBE14 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příloha GBE17 – Prohlášení žadatele o příspěvek podle článku 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Příloha CH – Charakteristika žadatele

 

Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)

Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

 

Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.

Size: XS SM MD LG XL XXL