Dokumenty

Ceník - Expanze

Ceník služeb programu Expanze (OP PIK) Sazba
přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma
úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů zdarma
úroková sazba úvěru 0 % p. a.
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta bez poplatku
vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta zdarma
úrok z prodlení 9 % p. a.
poradenská činnost

a) základní vstupní informace o službách banky

zdarma

b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů

zdarma
výpisy z účtů obchodního případu (vč. vypořádacího účtu)

a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě

zdarma

b) mimořádný výpis na žádost klienta

zdarma
bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v Kč v rámci České republiky zdarma
bezhotovostní úhrada do zahraničí zdarma

Size: XS SM MD LG XL XXL