Dokumenty

Žádost a pokyny pro žadatele - Energ

ke stažení: Oznámení o využití ochranné doby (odklad splátek)

Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB. Postup při zpracování žádosti viz Pokyny pro žadatele o úvěr Energ.

Žádost

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Energ s finančním příspěvkem

Přílohy k žádosti

Priloha PEN – Projekt

Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE38 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 38 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)

Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha ID – prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Souhlas manžela/manželky (fyzické osoby)

Jak žádost předložit

Žádost přijímají všechny pobočky a regionální pracoviště ČMZRB .

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa ČMZRB nebo předat do datové schránky či webové podatelny ČMZRB (v případě datové schránky a podatelny uveďte prosím příslušnou pobočku v předmětu zprávy).

Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst ČMZRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky výše uvedeným způsobem.

Size: XS SM MD LG XL XXL