Dokumenty

Ceník - Energ

Program:      Energ Sazba
přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma
úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů zdarma
úroková sazba úvěru 0 % p. a.
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta bez poplatku
vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta zdarma
úrok z prodlení 9 % p. a.
poradenská činnost
a) základní vstupní informace o službách banky zdarma
b) konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů zdarma
výpisy z účtů obchodního případu (vč. vypořádacího účtu)
a) pravidelný výpis dle frekvence sjednané ve smlouvě zdarma
b) mimořádný výpis na žádost klienta 50 Kč
bezhotovostní převod prostředků z vypořádacího účtu v Kč v rámci České republiky zdarma
bezhotovostní úhrada do zahraničí
a) měna EUR, resp. USD 550 Kč, popř. 20 EUR, resp. 25 USD
a) ostatní měny individuálně
Size: XS SM MD LG XL XXL