Podpory pro podnikatele: Úvěr, záruka Sazba
vystavení dodatku ke smlouvě o příspěvku 500 Kč
vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru 2 000 Kč
vystavení dodatku ke smlouvě o záruce 2 000 Kč
poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci (za každý započatý měsíc ručení a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) včetně vystavení dodatku ke smlouvě o záruce 20 Kč
cena za prodloužení S-záruky s prodloužením doby ručení na další období
(doba prodloužení ručení je zaokrouhlena na celé měsíce)
od 0,1 % p. a. do 0,3 % p. a. z hodnoty záruky
cena za prodloužení M-záruky s prodloužením doby ručení na další období
(doba prodloužení ručení je zaokrouhlena na celé měsíce)
od 0,1 % p.a. do 0,3 % p.a. z hodnoty záruky
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na žádost klienta 2 000 Kč
úrok z prodlení dle uzavřené smlouvy