Podpora pro podnikatele

Záruky pro rodinné firmy

Expanze - záruky

Expanze - záruky

V případě nedostatku vlastních zdrojů na zaručení úvěru usnadňuje program podnikatelům přístup ke komerčnímu financování. Záruka je poskytována na úvěry investičního i provozního charakteru, tj. např. na pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci nemovitostí, pořízení zásob, pořízení dlouhodobého majetku, ale také na úhradu provozních výdajů. Rodinným fimám ručíme za úvěry od 1 do 40 mil. Kč, až do jejich 80% výše, a to po dobu 12 let.

Přejít na produkt
GEN-záruka

GEN-záruka

Cílem programu je usnadnit předání rodinných firem novým vlastníkům. Záruka je poskytována k investičnímu úvěru, jímž je financován nákup obchodního podílu v rodinném podniku, nákupu akcií rodinného podniku či odkup obchodního závodu rodinného podniku. Přičemž nakupující musí být malou nebo středně velkou firmou. Nemusí však už jít o rodinný podnik. Záruky poskytujeme zdarma, až do výše 80 % jistiny úvěru a až na dobu 8 let.

Přejít na produkt
[:cs]M-záruka[:]

M-záruka (Záruka 2015 až 2023)

V případě nedostatku vlastních zdrojů na zaručení úvěru, jehož výše může být maximálně do 4 mil. Kč, usnadňuje program malým a středním podnikům (tj. i rodinným firmám) přístup ke komerčnímu financování. Záruka je poskytována na úvěry investičního i provozního charakteru (např. nákup strojů, programů, nemovitostí či profinancování zásob aj.) až do výše 70 % jistiny úvěru s délkou ručení až na 6 let.

Přejít na produkt
Záruka ZRS 200x200 2k

Záruka ZRS

Záruka je určena podnikatelům bez rozdílu velikosti (tj. i rodinným firmám), kteří působí na tuzemském trhu, k profinancování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Záruka je poskytována až do výše 25 mil. Kč na období 8 let. Podpořené projekty musí být zaměřeny např. na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, růst a podporu místní zaměstnanosti, udržitelný rozvoj partnerských zemí aj.

Přejít na produkt
[:cs]S-záruka[:]

S-záruka (Záruka 2015 až 2023)

Malé a střední podniky, které jsou zároveň sociálními podniky (může jít i o rodinnou firmu) mohou tento program využít v případě nedostatku vlastních zdrojů k zaručení úvěru, kterým budou financovat např. pořízení strojů, zařízení, nemovitostí či jejich technické zhodnocení, programy, licence nebo jiný dlouhodobý majetek. Záruku poskytujeme až do výše 80 % jistiny úvěru, resp. 20 mil. Kč. Součástí podpory je i finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč.

Přejít na produkt
[:cs]Inostart[:]

Inostart

Začínající podnikatelé, kteří chtějí realizovat inovativní projekt kdekoliv na území ČR, mohou v případě nedostatku vlastních zdrojů využít k zaručení až 70 % jistiny úvěru záruku z tohoto programu. Záruku poskytujeme malým a středním podnikům (tj. i rodinným firmám) k úvěrům od České spořitelny, a to až na období 5 let. Financování je možné využít jak k provozním, tak investičním účelům.

Přejít na produkt
[:cs]Vadium[:]

Vadium

Záruku za nabídku poskytujeme malým a středním podnikatelům (tj. i rodinným firmám) při vstupu do zadávacích / výběrových řízení. Snižujeme tak vázanost jejich prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku. Je určena malým a středně velkým podnikatelům.

Přejít na produkt
Size: XS SM MD LG XL XXL