Podpora pro podnikatele

Zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy

[:cs]Expanze[:]

Expanze - úvěry

Malé a střední firmy mohou v rámci tohoto programu získat bezúročný úvěr na projekty investičního charakteru, jako je např. pořízení nových strojů a zařízení, na pořízení a rekonstrukci nemovitostí či na nákup technologických postupů, programů, licencí a software. Úvěry jsou rodinným podnikům poskytovány až do výše 60 milionů korun s dobou splatnosti až na 10 let, a to s nulovým úrokem a bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Přejít na produkt
Úvěr COVID 200x200px

Úvěr COVID

Malí a střední podnikatelé (tj. i rodinné firmy), jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, mohou od 1. dubna 2020 u nás získat bezúročný provozní úvěr. Lze jej využít například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. Úvěr bude poskytován bez jakýchkoliv poplatků.

Přejít na produkt
INFIN 200x200px

INFIN

Začínajícím podnikatelům a podnikatelům s historií do 7 let, kteří jsou zároveň inovativní firmou nebo chtějí investovat do inovativního projektu nabízíme bezúročný investiční úvěr s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. S vyřízením ani poskytnutím úvěru nejsou spojeny žádné poplatky. Podmínkou je, že musí jít o malý a střední podnik (tj. i rodinnou firmu) se sídlem a místem realizace projektu na území Prahy.

Přejít na produkt
[:cs]úspory energie[:]

Úspory energie

Podnikům (tj. i rodinným firmám), které plánují investovat do projektů vedoucích k úspoře energie, jako je například reskonstrukce výrobního areálu ve smyslu výměny oken, zateplení budovy, instalace nové vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla apod., výměna osvětlení v provozu, pořízení nových energeticky méně náročných strojů a další, nabízíme bezúročný úvěr s možností odloženého splácení a dalšími finančními příspěvky.

Přejít na produkt
[:cs]energ[:]

ENERG

Podnikům (tj. i rodinným firmám), které plánují investovat do projektů vedoucích k úspoře energie, jako jsou například nové rozvody plynu, vody, elektřiny, výměna oken, osvětlení v provozu, zateplení budovy, využití obnovitelných zdrojů energie a další, nabízíme bezúročný úvěr až s 10letou splatností, možností odloženého splácení a dalšími finančními příspěvky. Projekt musí být realizován na území hlavního města Prahy.

Přejít na produkt
S-podnik 200x200px

S-podnik

Sociálním podnikům (včetně těch, které jsou zároveň rodinnými firmami) nabízíme bezúročný investiční úvěr, jehož cílem je podpořit zahájení činnosti nebo další rozvoj společnosti. Úvěr může být využit k pořízení strojů, zařízení, technologií, nemovitostí či jejich technického zhodnocení, nákupu programů, licencí nebo jiného dlouhodobého majetku. Úvěr nabízí až 12letou splatnost a nejsou s ním spojeny žádné poplatky.

 

Přejít na produkt
[:cs]jihočech[:]

Jihočech

Podnikatelům, kteří chtějí začít podnikat na území Jihočeského kraje, nebo drobným a malým podnikům (tj. i rodinným firmám), kteří již v tomto regionu působí, nabízíme zvýhodněný úvěr k profinancování provozních potřeb nebo projektů investičního charakteru menšího rozsahu. Úvěr poskytujeme do výše 1 mil. Kč, pro začínající podniky do 500 tis. Kč, s možností odloženého splácení až na jeden rok.

Přejít na odkaz
Size: XS SM MD LG XL XXL