Podnikatelské úvěry a záruky

Podpora pro rodinné firmy

Dovolujeme si upozornit klienty,  že společnost Smart Compliance, s.r.o. provádí pro ČMZRB kontrolu aktuálnosti klientských údajů nezbytných pro AML procedury u již poskytnutých úvěrových a záručních obchodů a z těchto důvodů může docházet i ke kontaktování jednotlivých klientů.

[:cs]Expanze[:]

Expanze - úvěry

Malí a střední podnikatelé mohou v rámci tohoto programu získat bezúročný úvěr na projekty investičního charakteru, jako je např. pořízení nových strojů a zařízení, na pořízení a rekonstrukci nemovitostí či na nákup technologických postupů, programů, licencí a software. Úvěry jsou rodinným podnikům až do výše 60 milionů korun s dobou splatnosti až na 10 let, a to s nulovým úrokem a bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Přejít na produkt
Expanze - záruky

Expanze - záruky

V případě nedostatku vlastních zdrojů na zaručení úvěru usnadňuje program podnikatelům přístup ke komerčnímu financování. Záruka je poskytována na úvěry investičního i provozního charakteru, tj. např. na pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci nemovitostí, pořízení zásob, pořízení dlouhodobého majetku, ale také na úhradu provozních výdajů. Rodinným fimám ručíme za úvěry od 1 do 40 mil. Kč, až do jejich 80% výše, a to po dobu 12 let.

Přejít na produkt
GEN-záruka

GEN-záruka

Cílem programu je usnadnit předání rodinných firem novým vlastníkům. Záruka je poskytována k investičnímu úvěru, jímž je financován nákup obchodního podílu v rodinném podniku, nákupu akcií rodinného podniku či odkup obchodního závodu rodinného podniku. Přičemž nakupující musí být malou nebo středně velkou firmou. Nemusí však už jít o rodinný podnik. Záruky poskytujeme zdarma, až do výše 80 % jistiny úvěru a až na dobu 8 let.

Přejít na produkt
Úvěr COVID 200x200px

Úvěr COVID

Malí a střední podnikatelé (tj. i rodinné firmy), jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, mohou od 1. dubna 2020 u nás získat bezúročný provozní úvěr. Lze jej využít například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. Úvěr bude poskytován bez jakýchkoliv poplatků.

Přejít na produkt
[:cs]úspory energie[:]

Úspory energie

Podnikům (tj. i rodinným firmám), které plánují investovat do projektů vedoucích k úspoře energie, jako je například reskonstrukce výrobního areálu ve smyslu výměny oken, zateplení budovy, instalace nové vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla apod., výměna osvětlení v provozu, pořízení nových energeticky méně náročných strojů a další, nabízíme bezúročný úvěr s možností odloženého splácení a dalšími finančními příspěvky.

Přejít na produkt
[:cs]energ[:]

ENERG

Podnikům (tj. i rodinným firmám), které plánují investovat do projektů vedoucích k úspoře energie, jako jsou například nové rozvody plynu, vody, elektřiny, výměna oken, osvětlení v provozu, zateplení budovy, využití obnovitelných zdrojů energie a další, nabízíme bezúročný úvěr až s 10letou splatností, možností odloženého splácení a dalšími finančními příspěvky. Projekt musí být realizován na území hlavního města Prahy.

Přejít na produkt
S-podnik 200x200px

S-podnik

Sociálním podnikům (včetně těch, které jsou zároveň rodinnými firmami) nabízíme bezúročný investiční úvěr, jehož cílem je podpořit zahájení činnosti nebo další rozvoj společnosti. Úvěr může být využit k pořízení strojů, zařízení, technologií, nemovitostí či jejich technického zhodnocení, nákupu programů, licencí nebo jiného dlouhodobého majetku. Úvěr nabízí až 12letou splatnost a nejsou s ním spojeny žádné poplatky.

Přejít na produkt
[:cs]jihočech[:]

Jihočech

Podnikatelům, kteří chtějí začít podnikat na území Jihočeského krajenebo drobným a malým podnikům (tj. i rodinným firmám), kteří již v tomto regionu působí, nabízíme zvýhodněný úvěr k profinancování provozních potřeb nebo projektů investičního charakteru menšího rozsahu. Úvěr poskytujeme do výše 1 mil. Kč, pro začínající podniky do 500 tis. Kč, s možností odloženého splácení až na jeden rok.

Přejít na produkt
[:cs]M-záruka[:]

M-záruka (Záruka 2015 až 2023)

V případě nedostatku vlastních zdrojů na zaručení úvěru, jehož výše může být maximálně do 4 mil. Kč, usnadňuje program malým a středním podnikům (tj. i rodinným firmám) přístup ke komerčnímu financování. Záruka je poskytována na úvěry investičního i provozního charakteru (např. nákup strojů, programů, nemovitostí či profinancování zásob aj.) až do výše 70 % jistiny úvěru s délkou ručení až na 6 let.

Přejít na produkt
[:cs]S-záruka[:]

S-záruka (Záruka 2015 až 2023)

Malé a střední podniky, které jsou zároveň sociálními podniky(může jít i o rodinnou firmu) mohou tento program využít v případě nedostatku vlastních zdrojů k zaručení úvěru, kterým budou financovat např. pořízení strojů, zařízení, nemovitostí či jejich technické zhodnocení, programy, licence nebo jiný dlouhodobý majetek. Záruku poskytujeme až do výše 80 % jistiny úvěru, resp. 20 mil. Kč. Součástí podpory je i finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč.

Přejít na produkt
Záruka ZRS 200x200 2k

Záruka ZRS

Záruka je určena podnikatelům bez rozdílu velikosti (tj. i rodinným firmám), kteří působí na tuzemském trhu, k profinancování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích. Záruka je poskytována až do výše 25 mil. Kč na období 8 let. Podpořené projekty musí být zaměřeny např. na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, růst a podporu místní zaměstnanosti, udržitelný rozvoj partnerských zemí aj.

Přejít na produkt
[:cs]Inostart[:]

Inostart

Začínající podnikatelé, kteří chtějí realizovat inovativní projektkdekoliv na území ČR, mohou v případě nedostatku vlastních zdrojů využít k zaručení až 70 % jistiny úvěru záruku z tohoto programu. Záruku poskytujeme malým a středním podnikům (tj. i rodinným firmám) k úvěrům od České spořitelny, a to až na období 5 let. Financování je možné využít jak k provozním, tak investičním účelům.

Přejít na produkt
[:cs]Vadium[:]

Vadium

Záruku za nabídku poskytujeme malým a středním podnikatelům (tj. i rodinným firmám) při vstupu do zadávacích / výběrových řízení. Snižujeme tak vázanost jejich prostředků, které musí složit jako jistotu k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku. Je určena malým a středně velkým podnikatelům.

Přejít na produkt
Size: XS SM MD LG XL XXL