Vysvětlení k definici MSP

Postup při stanovení počtu zaměstnanců a výše finančních ukazatelů podle definice EU pro MSP

Doporučení Komise 2003/361/ES

I. OVĚRTE SI OKOLNÍ VAZBY VAŠÍ FIRMY

Partnerský podnikatel:

A) Pokud Vaši firmu vlastní (má majetkovou účast, vlastní akcie Vaší společnosti, apod.) jiný podnikatel alespoň z 25 %, ale ne více jak z 50 %.

B) Pokud Vaše firma, nebo Vy jako živnostník máte podíl alespoň 25 %, ale ne více 50 % na jiné právnické osobě.

C) Pokud platí situace v bodě A nebo B, tak ověřte, zda je tato osoba právnickou osobou nebo živnostníkem a zároveň, zda tato osoba má další vlastnickou vazbu, ale již více jak 50%. Postupuje se pak dále na další vazby z více jak 50% dokud nějaká následující vazby vazba neklesne pod 50%.

Spojený podnikatel:

A) Pokud Vaši firmu vlastní (má majetkovou účast, vlastní akcie Vaší společnosti, apod.) z více než 50 %.

B) Pokud Vaše firma, nebo Vy jako živnostník máte podíl více než 50 % na jiné právnické osobě.

C) Spojení přes fyzické osoby = pokud je Vaše firma vlastněna jednou nebo více fyzickými osobami z více než 50% a zároveň alespoň tato fyzická osoba (sama nebo dohromady s další fyzickou osobou) vlastní jinou společnost z více jak 50% a zároveň tyto společnosti fungují na společném či návazném trhu.

Co je to Společný nebo návazný trh:

Pod společným trhem si můžeme představit například 2 společnosti, ˇkde obě dvě bude ze 100% vlastnit jeden společník (majitel v podobě fyzické osoby). Jedna společnost  bude výhradním dodavatelem specifického výrobku pro druhou společnost (například unikátního čipu do počítačů). Druhá společnost bude výrobcem počítačů a bez tohoto čipu se neobejde, případně, pokud by ho první společnost přestala vyrábět, tak výrobce počítačů bude mít problém výpadek v krátké době vyřešit.

Tento příklad ukazuje, že chování jedné firmy ovlivní druhou. Tím, že mají jednoho majitele, který má majoritu v obou, dochází ke spojení, které popisuje bod C) výše.

Podobnými znaky, kdy je třeba dvě a více společností spojit je dále:

  • firmy mají vlastníka (vlastníky) v jednotlivých firmách zároveň i v podobě statutárních zástupců
  • firmy si navzájem půjčují finanční prostředky, ručí si za závazky;
  • firmy se vzájemně pronajímají nemovitosti, technologie;
  • firmy sídlí ve stejném areálu, používají stejné účetní řízení, logistiku, apod.;
  • firmy jsou ve výrazném, nebo specifickém dodavatelsko – odběratelském vztahu, kde například úprava cen vstupů ovlivní chování firmy druhé, apod.;
  • firmy nabízejí tytéž výrobky (služby) pro stejné zákazníky a neexistují podobné výrobky, které by nabízel někdo jiný.
II. POSTUP STANOVENÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠE FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Za Žadatele o podporu se započítá 100% zaměstnanců, 100% výše tržeb a majetku.

Pokud existují Partneři:

Každý partner je započten do celkového počtu v poměru vlastnictví, tj. počet zaměstnanců, tržeb a aktiv se vynásobí procentem vlastnické vazby. Pokud existují vazby dle písmena C u partnerských podniků, započtou se stejným procentem, jako první partner.

Pokud existují Spojení podnikatelé:

Údaje za spojeného podnikatele se připočtou k celkovému počtu ve výši 100%, a to bez ohledu, zda je vazba tato 60 nebo 80%, apod.

Size: XS SM MD LG XL XXL