Průřezové informace

Legislativní definice malého a středního podnikání

Definice malého a středního podnikatele

Pokud se podnikatel rozhodne pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je určen pro malé nebo střední podnikatele (MSP), musí zvážit, zda jako žadatel podmínku malého nebo středního podnikání splňuje.

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

  • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Pojmy drobný, malý a střední podnikatel a postupy pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií jsou vymezeny v Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků (Doporučení komise o definici MSP), k němuž byl zpracován tento Aplikační výklad.

Přehledně celou problematiku shrnuje Uživatelská příručka Evropské komise k definici MSP.

Vysvětlení k definici MSP

Pozadí boxu

Zde naleznete více informací k definici MSP.

Zjistit více
Size: XS SM MD LG XL XXL