Roční informace o bance

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se rozhodla využít zvýšenou míru flexibility a tolerance České národní banky ve věci uveřejňování Povinně uveřejňovaných informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (viz sdělení ČNB ze dne 8. 4. 2020). Důvodem jsou zvýšené nároky kladené na banku vzhledem k pandemii COVID-19. Předpokládaný náhradní termín uveřejnění ročních informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 je 30. 6. 2020.

 

Uveřejněno dne: 30. dubna 2020

Size: XS SM MD LG XL XXL