Informace dle zákona č. 90/2012 Sb.

Obchodní listiny

Informace o Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s.

Informační povinnost podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

Základní údaje o Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s.

Obchodní firma:                 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Právní forma:                      Akciová společnost

Sídlo:                                   Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00

Identifikační číslo:              448 48 943

Datum zápisu do obchodního rejstříku:                  28. ledna 1992

Spisová značka:                 B 1329 vedená u Městského soudu v Praze

Základní kapitál:                 2.631.626.000,- Kč

Upsaná a splacená část základního kapitálu:         2.631.626.000,- Kč

 

Údaje o jediném akcionáři Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Jediným akcionářem Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., je Česká republika. V Centrálním depozitáři cenných papírů je vedena evidence akcií banky na majetkových účtech u následujících ministerstev:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Právní forma:                   Organizační složka státu, bez právní subjektivity

Sídlo:                                 Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Právní forma:                   Organizační složka státu, bez právní subjektivity

Sídlo:                                 Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ 110 15

 

Ministerstvo financí České republiky

Právní forma:                   Organizační složka státu, bez právní subjektivity

Sídlo:                                 Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10

Size: XS SM MD LG XL XXL