Lidé v ČMZRB

Představenstvo

Jiří Jirásek

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University v USA.

Do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb a později úseku řízení obchodu. Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020.

Od 1.1.2016 zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Pavel Fiala

Člen představenstva ČMZRB

V roce 2000 úspěšně ukončil studium oboru finance na Fakultě financí a účetnictví VŠE Praha.

Po tříletém působení na kapitálovém trhu pracuje od  roku 2003 v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., nejdříve v roli specialisty řízení aktiv a pasiv, posléze od roku 2005 v pozici ředitele odboru řízení rizik. V roce 2017 převzal kromě řízení rizik odpovědnost i za problematiku správy rizikových pohledávek. Od 1. 4. 2020 působí ve funkci náměstka generálního ředitele Finančního úseku.

Size: XS SM MD LG XL XXL