Lidé v ČMZRB

Představenstvo

Jiří Jirásek

Předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Vzdělání si rozšířil postgraduálním studiem Buckinghamshire College of Brunel University ve Velké Británii a Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University v USA.

Do Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. nastoupil v roce 1995 na pozici ředitele odboru finančních služeb. Již v roce 1995 se stal členem představenstva banky a vrchním ředitelem úseku finančních služeb a později úseku řízení obchodu. Na této pozici byl odpovědný za činnost obchodníka s cennými papíry, řízení pobočkové sítě a distribuci produktů. V listopadu 2014 se stal členem pracovní skupiny pro rozšíření spolupráce Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a národních rozvojových bank zemí EU. Spolupracoval na přípravě finančních nástrojů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020.

Od 1.1.2016 zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Ivo Škrabal

Člen představenstva ČMZRB

V roce 1991 absolvoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. V roce 1998 absolvoval bankovní postgraduální studium pořádané The Southwestern Graduate School of Banking, Southern Methodist University Dallas, USA. Dále absolvoval řadu domácích i zahraničních odborných seminářů.

V letech 1993 – 1996 byl zaměstnán v EAGB, Ústí nad Labem, ve funkci dealera-vedoucího dealingu. Od roku 1996 je zaměstnán v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., postupně ve funkcích vedoucího oddělení finančních obchodů, ředitele Odboru treasury a vrchního ředitele Úseku řízení obchodu. V současné době působí ve funkci náměstka generálního ředitele Úseku řízení obchodu.

Ivan Duda

Člen představenstva ČMZRB

Vystudoval technickou kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT.

V bankovnictví působí od roku 1993, kdy pracoval v oblasti řízení aktiv a pasiv a řízení rizik Komerční banky, a.s. Od roku 2000 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Bratislava, a.s. V letech 2002 až 2008 působil v italské finanční skupině IntesaSanPaolo Group nejprve jako předseda představenstva a výkonný ředitel Stavebnej Sporitelne VÚB-Wüstenrot, a.s., a následně jako ředitel pobočky VÚB, a.s. v České republice. V letech 2008 – 2014 se věnoval vlastní poradenské činnosti a řízení investic v oblasti telekomunikace, elektrotechnického průmyslu a realestate. V letech 2013 – 2014 působil v pozici člena představenstva a náměstka generálního ředitele zodpovědného za řízení rizik České Exportní banky, a.s. V současné době působí v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., ve funkci náměstka generálního ředitele Úseku finančního.

Size: XS SM MD LG XL XXL