Kdo jsme

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Cílem banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů, zejména v oblastech malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a v dalších sektorech ekonomiky.

Byla založena v roce 1992. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Je řízena tříčlenným představenstvem a šestičlennou dozorčí radou.

Jsme státní banka a poskytujeme podporu ve formě finančních nástrojů. Podporujeme živnostníky, malé a střední podniky, sociální podnikatele a rodinné firmy. Od těch, kteří jsou na trhu několik měsíců, až po ty s mnohaletou historií. Napříč obory i regiony České republiky. Neděláme rozdíly. Podporujeme ty, kteří chtějí růst. Pomáháme přetavit sny ve skutečnost. Přispíváme ke stabilizaci firem v době větších investic. Posilujeme konkurenceschopnost. Pozitivním způsobem ovlivňujeme jejich cash flow. Pomáháme vyrovnat se s poklesem odbytu při zpomalování ekonomického růstu. Usnadňujeme cestu za inovacemi. Jsme partnerem bank a leasingovým společností. Doplňujeme jejich nabídku a společně s nimi usnadňujeme podnikatelům přístup k financím. Využíváme k tomu národní a evropské zdroje - to vše se stabilní podporou státu. Za naše zvýhodněné úvěry a záruky byly pořízeny desetitisíce nových strojů, technologií a softwarů. Vznikly tisíce výrobních hal, skladů, administrativních budov a jiných provozů. Profinancovali jsme nepřeberné množství zásob, materiálu, výdajů na dodávky energií a dalších provozních nákladů. Více než 42 tisícům malých a středních podnikatelů jsme pomohli růst. Noví se na nás mohou obrátit. Jsme Českomoravská záruční a rozvojová banka Národní rozvojová banka České republiky. S Vámi už od roku 1992.

Banka poskytuje především:

  • podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,
  • zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

Banka spravuje rozsáhlé portfolio záruk za bankovní úvěry a dotací na úhradu úroků z úvěrů poskytnutých na podporu oprav bytových domů jejich vlastníkům či spoluvlastníkům a dalších podpor bydlení poskytnutých v minulých letech.

Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.

Auditorem banky je společnost KPMG Česká republika s.r.o.

Základní ukazatele činnosti banky

jednotka 2013 2014 2015 2016 2017
Úhrn aktiv mil. Kč 98 042 127 337 30 999 27 612 23 436
Cizí zdroje mil. Kč 93 591 122 642 26 124 22 253 18 350
Vlastní kapitál mil. Kč 4 451 4 695 4 875 5 359 5 086
Základní kapitál mil. Kč 2 132 2 132 2 132 2 632 2 632
Zisk po zdanění mil. Kč 348 262 196 28 29
Portfolio záruk mil. Kč 18 129 17 900 19 926 18 922 18 622
Kapitálová přiměřenost % 16,0 17,1 18,5 19,9 21,5
Průměrný stav zaměstnanců osob 216 211 209 209 214
Pobočky počet 5 5 5 5 5

S námi je to snazší

Size: XS SM MD LG XL XXL