Naši další partneři

Podívejte se, s jakými institucemi spolupracujeme

AECM

Evropská asociace záručních institucí se zaměřuje na reprezentaci zájmů svých členů ve strukturách EU a na mezinárodním poli, podporu a propagaci záručních instrumentů aj.

Přejít na web

AMSP ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky reprezentuje nejširší podnikatelský segment v ČR a snaží se hájit jeho zájmy.

Přejít na web

Businessinfo

Businessinfo.cz je internetový portál, který přináší komplexní informace o podnikání a pro podnikání, a zvyšuje tak informační konkurenceschopnost hospodářských subjektů.

Přejít na web

CzechInvest

Posláním CzechInvestu je např. prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, inovací a získáváním zahraničních investic posílit konkurenceschopnost české ekonomiky.

Přejít na web

CzechTourism

CzechTourism je státní příspěvková organizace, kterou v roce 1993 zřídilo ministerstvo hospodářství, a která dnes spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Vznikla pod názvem Česká centrála cestovního ruchu, název CzechTourism nese od roku 2003.

Přejít na web

CzechTrade

CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

Přejít na web

ČEB

Česká exportní banka je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu a tvoří tak nedílnou součást systému státní proexportní politiky.

Přejít na web

ČRA

Česká rozvojová agentura se angažuje v oblastech, jako je snižování chudoby, zlepšení kvality života a udržitelný rozvoj ve světě. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Přejít na web

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost se zaměřuje na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z ČR.

Přejít na web

EIB

Posláním Evropské investiční banky je poskytovat finanční prostředky na projekty evropského zájmu, k nimž např. patří i podpora malého a středního podnikání.

Přejít na web

EIF

Cílem činnosti Evropského investičního fondu je podpora malého a středního podnikání prostřednictvím usnadňování přístupu k financování.

Přejít na web

ELTI

Evropská asociace dlouhodobých investorů je mj. zaměřena na podporu dlouhodobého investování, výzkumu a zpracovávání společných pozic reagujících na aktuální programy EU.

Přejít na web

HK ČR

Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Sdružuje 15 000 členů organizovaných v komorách v regionech a oborových asociacích.

Přejít na web

NEFI

Hlavním úkolem Sdružení evropských finančních institucí pro malé a střední podnikání je sdílení zkušeností z poskytování finančních nástrojů tomuto segmentu.

Přejít na web

PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond slouží jako jeden ze základních nástrojů dotační polity Ministerstva zemědělství.

Přejít na web

TA ČR

Posláním Technologické agentury ČR je poskytovat státní podporu a umožnit tak realizaci projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Přejít na web

Size: XS SM MD LG XL XXL