Zpravodaj č. 1/2021

Zvýhodněné financování získali hlavně živnostníci a malí podnikatelé

Podpora ČMZRB dlouhodobě směřuje zejména živnostníkům a malým podnikům, tj. firmám s méně než 50 zaměstnanci. Přestože loňský rok byl specifický, v tomto ohledu nebyl výjimkou.

„Většinu projektů (87 %), které jsme v loňském roce pomohli prostřednictvím našich programů profinancovat, realizovali živnostníci a malé podniky. Tito podnikatelé čerpali spíše menší úvěry, v průměrné výši 3,4 mil. Kč. Kromě půl procenta projektů, které realizovaly velké firmy, zbývající podporu čerpali středně velcí podnikatelé (12,5 %). Jejich průměrná výše poskytnutého úvěru se pohybovala přes 13 mil. Kč,“ upřesňuje Jiří Jirásek.

Vzhledem k situaci na trhu se české firmy v roce 2020 dostávaly do problémů s cash flow, a proto rostla poptávka zejména po provozním financování. K úhradě provozních výdajů bylo z celkově poskytnutých 51 mld. Kč využito přes 47 mld. Kč. Zbývající 4 mld. Kč pak využili podnikatelé k pořízení nových strojů, technologií, licencí, softwaru nebo k výstavbě či rekonstrukci výrobních areálů, skladovacích hal a administrativních budov, případně k nákupu podílu rodinného podniku.

Nabídku pro rodinné firmy rozšířila ČMZRB právě loni. Od 1. března 2020 se totiž mohou zaregistrovat u Asociace malých a středních podniků a získat oficiální status “rodinný podnik”. Do konce loňského roku tuto možnost využilo přes 400 rodinných firem a pětina z nich zároveň čerpala podporu minimálně z jednoho programu od ČMZRB. Nejčastěji se jednalo o COVID podporu a zvýhodněné financování z programu Expanze, který nabízí rodinným firmám větší míru zvýhodnění, než pokud by byly „pouze“ běžným podnikem.

Podpořeny firmy napříč obory i kraji
Podpora poskytovaná ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů směřovala napříč všemi regiony ČR. Nejvíce projektů bylo prostřednictvím ní realizováno na území Jihomoravského kraje (15 %), Moravskoslezského kraje (13 %) a v hlavním městě Praha (12 %). Podpora směřovala i napříč jednotlivými obory podnikaní. Nejčastěji ji však čerpali podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu (37 %), ve zpracovatelském průmyslu (23 %), stavebnictví (12,5 %) a v ubytovacích a stravovacích službách (8 %).

Přes 2/3 podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem loni podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID, tj. těch produktů, jejichž hlavním smyslem je nabídnout firmám, jejichž podnikání bylo omezeno či zastaveno v důsledku koronaviru a opatření s ním spojenými, provozní financování. Z nich bylo profinancováno 6 574 projektů v objemu přes 35 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších 16 mld. Kč získali podnikatelé z běžných programů banky. Nejčastěji pak z programu Expanze, jehož cílem je usnadnit malým a středním firmám jejich další rozvoj, nebo z programu Záruka 2015 až 2023, který podnikatelům usnadňuje cestu k provoznímu či investičnímu komerčnímu úvěru. Podporu z nich čerpalo ve sledovaném období přes 3 882 malých a středně velkých firem.

Nejvíce obchodů s Komerční bankou
Většinu svých programů realizuje ČMZRB ve spolupráci s komerčními bankami či leasingovými společnostmi. Vloni nejčastěji poskytla podporu ve spolupráci s Komerční bankou (34 %), Českou spořitelnou (20 %), ČSOB (16 %), Monetou Money Bank (10 %) a UniCredit Bank (7 %).

Na tzv. COVID podpoře se nejčastěji spolupodílela rovněž Komerční banka (39 %). V rámci programu COVID III dokonce poskytla polovinu všech úvěrů. Každý pátý ČMZRB zaručený úvěr v rámci programů COVID poskytla ČSOB, následovaná Českou spořitelnou (16 %), Monetou Money Bank (16 %) a UniCredit Bank (5 %).

Co se týče podpory poskytované v rámci běžných programů banky, tak na ní se nejčastěji spolupodílela Česká spořitelna (27 %) a za ní těsně Komerční banka (27 %). Následuje UniCredit Bank (11 %), ČSOB (10 %) a Raiffeisenbank (7 %).

V rámci úvěrového programu Expanze významnou roli hrají rovněž leasingové společnosti. Společně s nimi byla totiž vloni poskytnuta téměř polovina expanzních úvěrů, z hlediska objemu poskytnutých prostředků se jednalo o více než čtvrtinu. Nejaktivnější leasingovou společností byla ČSOB Leasing, následovaná UniCredit Leasingem a SG Equipment Finance.

Size: XS SM MD LG XL XXL