Zpravodaj č. 3/2020

Ze zapojení ČMZRB do programů EU napřímo budou těžit podnikatelé

ČMZRB v současné době prochází tzv. pilířovým hodnocením. Jde o nezbytnou podmínku, aby se banka mohla přímo zapojit do centrálně řízených unijních programů jako prováděcí partner. Doposud byla do programu na podporu malých a středních podniků COSME zapojena nepřímo, jako finanční zprostředkovatel pro záruční produkt Evropského investičního fondu (EIF). Tato forma zapojení je sice pro banku méně administrativně náročná, na druhé straně je však také omezující, protože parametry produktů musí odpovídat zadání ze strany EIF.

Alternativou je zapojit se do unijních programů napřímo u Evropské komise. Zatímco u programu COSME je prováděcím partnerem výhradě Evropský investiční fond, v novém programovém období dojde k úpravě pravidel a programy budou otevřeny i pro další prováděcí partnery. V případě ČMZRB se aktuálně zvažuje její zapojení do programu InvestEU (investice v členských zemích EU) a do Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (investice v rozvojových zemích). Přímý přístup k evropským programům bude znamenat více povinností zejména v oblasti reportingu, na druhé straně ale uvolní bance ruce při přípravě nových produktů. Parametry jednotlivých produktů tak budou moci více reflektovat potřeby českého trhu.

Pilířové hodnocení je audit interních procesů a systémů banky. Cílem je ověřit, že bude schopna ochránit finanční zájmy EU do stejné míry jako samotná Evropská komise. V první polovině letošního roku tedy byla podrobena detailní analýze nastavení vnitřního kontrolního systému, pravidel účetnictví a rozpočtování, cílů a rozsahu nezávislého externího auditu, celkového rámce pro realizaci finančních nástrojů včetně řízení rizik a AML procedur, transparentnosti zveřejňovaných informací či nakládání s osobními údaji. Dle návrhu hodnoticí zprávy obstála banka v pilířovém hodnocení na výbornou. V době uzávěrky tohoto čísla stále probíhala diskuze s Evropskou komisí nad finálním návrhem zprávy. Očekáváme, že v nadcházejících týdnech bude pilířové hodnocení úspěšně uzavřeno a ČMZRB se bude moci od příštího roku napřímo zapojit do unijních programů.

Size: XS SM MD LG XL XXL