Zpravodaj č. 2/2020

Záruky pro rodinné firmy zdarma a až do výše 80 % jistiny úvěru

Cílem programu Expanze-záruky je usnadnit firmám, nejen těm rodinným, přístup k provozním a inves-tičním úvěrům komerčních bank. Rodinné podniky ale tuto záruku mohou od začátku dubna letošního roku získat za ještě více výhodných podmínek.

ČMZRB nabízí rodinným firmám, pokud jsou zároveň malým nebo středním podnikem a plánují realizovat projekt na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy, záruku až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, s dobou ručení až 10 let. Výše těchto úvěrů se může pohybovat v rozmezí od 1 do 60 milionů korun. Záruka je poskytována zdarma a nejsou s ní spojeny žádné poplatky.

Podnikatelé mohou tuto záruku využít k získání úvěru, kterým budou financovat projekty investičního i provozního charakteru. To znanemná například pořízení strojů a zařízení, technologií, nemovitostí (včetně jejich technického zhodnocení), pořízení programů a licencí. V případě provozních výdajů ji lze využít například na pořízení materiálu, zásob, na mzdy zaměstnanců, k úhradě nákladů na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur. Nelze ji využít k financování splátek úvěru, leasingu apod. Pro získání záruky za výše uvedených podmínek musí rodinné firmy předložit osvědčení o zápisu v Registru rodinných podniků.

Program Expanze-záruky je určen pro malé a střední podniky působící v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a další služby. «

Size: XS SM MD LG XL XXL