Zpravodaj č. 3/2020

Spolupráce s EIF pomohla českým firmám získat 26 miliard korun

V červenci tohoto roku podepsala ČMZRB s Evropským investičním fondem (EIF) dohodu o pokračování spolupráce v rámci podpory konkurenceschopnosti malých a středních firem – COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) na období let 2020 – 2022. Jedná se o protizáruku EIF za portfoliovou část záručního programu Záruka 2015 až 2023. Do programu COSME se ČMZRB zapojila již v srpnu 2015, kdy šlo o první případ implementace tzv. Investičního plánu pro Evropu, který byl realizován v ČR. Hlavní výhodou pro ČMZRB, vyplývající z částečného krytí rizik prostřednictvím této protizáruky, je zvýšení celkové kapacity uvedeného národního záručního programu.

Dochází tak k usnadnění přístupu k financování investičních a provozních potřeb většího počtu živnostníků, malých a středních podnikatelů, než by tomu bylo pouze v národním rámci. Za více než pět let využívání COSME (tzn. srpen 2015 – září 2020) bylo takto podpořeno dohromady více než 10 200 podnikatelských projektů s celkovým objemem zaručených úvěrů ve výši 26 mld. Kč. Kromě poměrně velkého objemu realizovaných COVID obchodů tak národní záruka podpořená v rámci COSME zůstává stabilním a důležitým faktorem nebývale velkého záručního „výkonu“ ČMZRB.

Novým aspektem aktuální spolupráce bude přímá podpora digitalizačních projektů – tzv. COSME Digitalization Pilot –, tedy takových podnikatelských záměrů, které zkvalitní úroveň digitalizace v podnicích. Se spuštěním této podpory počítá ČMZRB od počátku příštího roku. Zatímco výše protizáruky pro ČMZRB za standardní projekty zůstává na stejné úrovni jako doposud, tj. 50 %, podpora digitálních projektů je navýšena na 70 %. Maximální výše zaručeného úvěru zůstává na úrovni 150 tis. € (tj. 4,1 mil. Kč). Podle předpokladů by ČMZRB mohla během následujících dvou let zaručit celkem jednu miliardu „digitálních“ úvěrů. V případě, že se tento cíl ukáže jako příliš ambiciózní, bude možné kontrakt COSME flexibilně prodloužit o další dva roky. Klíčová bude v tomto smyslu spolupráce pobočkové sítě ČMZRB, a to formou asistence žadatelům s prokazováním realizovaných digitalizačních opatření. Vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem spolupráce ČMZRB s EIF se předpokládá obdobná forma podpory též v příštím rozpočtovém období EU.

Size: XS SM MD LG XL XXL