Zpravodaj č. 2/2020

Rodinné firmy jsou klíčové, máme pro ně speciální nabídku

Rodinné firmy sehrávájí v každé ekonomice významnou roli. Podílejí se totiž ve velké míře na tvorbě HDP (podle šetření Family Firm Institute tvoří dokonce něco mezi 70 až 90 % světového HDP), vytváří většinu pracovních míst, oproti jiným firmám jsou odolnější vůči krizím a bývají založeny na větší odpovědnosti ke svému okolí. Jejich přínosem pro jednotlivé státy je také fakt, že investice do rodinných firem zůstávají v příslušeném regionu a tvoří tak základ jejich obslužnosti.

Dlouhodobě se o zakotvení definice rodinného podnikání v české legislativě snažila především Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Bez této definice totiž nebylo možné rodinné firmy identifikovat a tím pádem je cíleně podporovat a ani sledovat jejich přínos pro ekonomiku, jako se tomu dělo v jiných vyspělých zemích. Definice rodinného podniku nakonec byla vládou schválená v květnu 2019 a o rok později došlo ještě k jejímu rozšíření (více zde).

O zápis do Registru rodinných podniků, který je zveřejněn na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu www.businessinfo.cz, mohou firmy požádat na stránkách AMSP ČR prostřednictvím datové schránky za použití elektronického formuláře. Registrace běží od prvního března 2020 a v současné době (k 22. září 2020) je zaregistrováno 327 podnikatelských subjektů a v procesu posuzování jsou další desítky.

Registrace rodinným firmám mimo jiné umožňuje oficiálně používat označení „rodinný podnik“ a čerpat podporu ve formě finančních nástrojů za zvýhodněnějších podmínek, než kdyby rodinnou firmou nebyly. To se aktuálně týká třech programů EXPANZE-úvěry, EXPANZE-záruky a GEN-záruka od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Nicméně zvýhodněné financování mohou využít i v rámci jejích dalších produktů, jakými jsou například programy zaměřené na úspory energie, inovace apod. „Podpora rodinným firmám se vyplatí. Tyto peníze zůstávají u nás doma. Majitelé rodinných firem se spoléhají hlavně sami na sebe a státní pomoc nebudou nadužívat. ČMZRB je příkladem rychlé a účinné pomoci rodinnému podnikání,“ uvádí místopředseda představenstva AMSP ČR Libor Musil.

Přestože v souvislosti s koronavirovou krizí panuje v ekonomice nejistota, některý z produktů ČMZRB využila letos již každá sedmá firma, která nese oficiální označení „rodinný podnik“.

Size: XS SM MD LG XL XXL