Zpravodaj č. 2/2020

Rodinné firmy jsou dlouhodobě podporovány napříč celou Evropou

Oproti ČR většina států Evropy podporuje rodinné firmy dlouhodobě. Společným jmenovatelem je nyní nastavení podpory tak, aby vedla především k zajistění úspěšného řízení rodinných firem i v dalších letech, a to z důvodu generační obměny, jež je na pořadu dne ve většině evropských ekonomikách.

Na valném shromáždění Evropské asociace záručních institucí (AECM) zaznělo již v roce 2016, že tzv. family business, jakožto nejstarší forma podnikání, představuje zásadní sílu pro ekonomický rozvoj a představuje cca 70 % globálního HDP. Běžný je zejména v méně industrializovaných oblastech. Nepřekvapí proto, že až 80 % malých a středních podniků v Portugalsku s jeho zemědělskou výrobou tvoří právě rodinné podniky, které tímto vytvářejí až 65 % HDP.

Rodinné firmy zajišťují přes 70 % zaměstnanosti ve Španělsku, Rakousku a Itálii. V roce 2016 bylo více než 25 % vlastníků rodinných firem starších 70 let. Předávání řízení firem je problémem jak z důvodu nedostatku schopností či zájmu nástupců v rodině, tak i často neochota původních zakládajících majitelů včas odcházet do penze a připravovat své nástupce.
Podpora rodinných firem a zajištění jejich úspěšného řízení z důvodu generační obměny je tudíž v posledních letech důležitým tématem v podpoře národních či regionálních rozvojových bank v celé řadě zemí Evropy. Např. maltská národní rozvojová banka MDB loni označila podporu rodinných firem jako jednu z priorit v podpoře malých a středních podniků (MSP). Tamější „Family Business Transfer Facility“ představuje 80% záruku na komerční úvěry pro MSP ve výši až 750 tis. EUR. Výhodou pro podpořené maltské podniky je získání takto podpořeného úvěru při nižším zajištění a za nižší než tržní úrokovou sazbu.

Segment rodinných firem je cílovou skupinou podpory též v Belgii, resp. v obou belgických regionech. V portfoliu záruk vlámské regionální rozvojové instituce PMV/z-Waarborgen tvořily v roce 2019 rodinné firmy cca 40 % klientů, což představuje celkový objem záruk ve výši cca 117 mil. EUR. Průměrná výše záruky za úvěry v záručním schématu PMV/z dosahuje 66 % , a využívají ji rodinné firmy, které mohou komerční bance nabídnout pouze omezené zajištění. Takových klientů podpořila PMV/z loni přes dva tisíce (průměrná výše záruky činila 146 tis. EUR). Obdobně valonská rozvojová instituce SOWALFIN zaznamenala v posledních letech stabilní nárůst podpory rodinného byznysu prostřednictvím záručních programů (v roce 2017 činila podpora tohoto segmentu 21,2 % všech poskytnutých záruk a během 9 měsíců roku 2020 již podpora přesáhla 25,8 % celkového objemu. «


Zdroj obrázku: European Family Business

Size: XS SM MD LG XL XXL