Zpravodaj č. 1/2020

Podnikatelé loni získali od ČMZRB nejvyšší míru podpory

Navzdory mírnému ochlazování růstu české ekonomiky, podnikatelé neztrácejí chuť investovat. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) jim v roce 2019 poskytla podporu ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu 16,2 mld. Kč a pomohla jim na území ČR profinancovat téměř 6 200 projektů. To je nejvíc za dobu existence banky. Vzhledem k tomu, že ČMZRB poskytuje podporu podnikatelům ve spolupráci s komerčním sektorem, hodnota podpořených projektů přesáhla 26 mld. Kč!

ČMZRB vykazuje nárůst poskytované podpory podnikatelům dlouhodobě, rekordní objem z roku 2018 byl v loňském roce překonán téměř o třetinu. Důvodů, proč se tak děje, je několik. „Úkolem naší banky je působit proticyklicky, což znamená, že klíčovou úlohu by měla sehrávat právě v době, kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. A navzdory tomu, jaká je situace na trhu, podnikatelé potřebují inovovat svoje výrobní procesy, aby posílili svou konkurenceschopnost. Pokud tedy mají možnost pro svůj růst využít zvýhodněné financování a usnadnit tak cestu svého rozvoje, tak ho využijí. Navíc v loňském roce jsme díky novým programům, jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky, rozšířili nabídku podpory a tím i škálu podnikatelů, kteří ji mohou využít,“ vysvětluje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podnikatelé nejčastěji využili zvýhodněné financování od ČMZRB k pořízení nových strojů, zařízení a technologií, které jim umožňují inovovat výrobní proces a zvýšit svou konkurenceschopnost, a dále k profinancování zásob. „Řada firem vzhledem k oboru, v němž působí, se dlouhodobě potýká s tím, že jim materiál či zboží na skladě váže finanční prostředky. Naše záruky jim pak pomáhají získat provozní úvěr a vylepší tak jejich cash flow,“ doplňuje Jiří Jirásek.

Size: XS SM MD LG XL XXL