Zpravodaj č. 1/2020

Největší objem podpory byl poskytnut ve spolupráci s Komerční bankou

Úkolem národní rozvojové banky je doplňovat nabídku komerčního sektoru. Proto téměř všechny programy podpory běží ve spolupráci s komerčními bankami, resp. leasingovými společnostmi. Zatímco záruky poskytuje ČMZRB pouze k úvěrům od komerčních bank, k některým úvěrovým produktům (zejména Expanze-úvěry) poskytují spolufinancování i leasingové společnosti.

V uplynulém roce největší objem podpory poskytla ČMZRB podnikatelům ve spolupráci s Komerční bankou, dále pak s Českou spořitelnou a ČSOB. V případě leasingových společností jednoznačně dominovala ČSOB Leasing.

 

Dlouhodobě nejúspěšnějším programem banky je Záruka 2015 až 2023. Jeho cílem je usnadnit přístup malých a středních podniků k úvěrům menšího rozsahu, tj. do 4 mil. Kč. Tento produkt využívají hlavně malé podniky a jsou na něj mj. využity i prostředky Evropského investičního fondu z programu COSME, resp. tzv. Junckerova balíčku. V roce 2019 ČMZRB v jeho rámci podnikatelům poskytla záruky v objemu 9,6 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ve formě tzv. revolvingových záruk). Nejčastěji tyto záruky (bez revolvingových záruk) vystavila k úvěrům od Komerční banky (1,7 mld. Kč), České spořitelny (1,5 mld. Kč) a Raiffeisenbank (687 mil. Kč).

Druhým nejžádanějším záručním programem, který běží teprve od poloviny února 2019, je Expanze-záruky. Jeho úkolem je rovněž usnadnit přístup malých a středních podniků k provozním a investičním úvěrům od komerčních bank, jejichž výše standardně přesahuje 4 mil. Kč. Slouží tedy k realizaci investičně náročnějších projektů. Tyto záruky ČMZRB nejčastěji vystavila k úvěrům od Komerční banky (1,4 mld. Kč), ČSOB (823 mil. Kč) a UniCredit Bank (813 mil. Kč).

Dlouhodobě nejúspěšnějším úvěrovým programem banky je Expanze-úvěry. Jeho smyslem je maximálně usnadnit podnikům jejich rozvoj a pomoci jim stabilizovat se v době, kdy investují a potřebují se soustředit např. na bezproblémové zavedení stroje do výroby, nikoliv na to, aby mu ihned začal vydělávat, aby měl z čeho hradit splátky úvěru. Tento úvěr navíc nabízí odložené splácení, což má pozitivní vliv na cash flow firmy.

V loňském roce v rámci tohoto programu poskytla ČMZRB podnikatelům bezúročné financování v objemu 2,2 mld. Kč, což představuje více než dvojnásobný meziroční nárůst, a dalších 2,8 mld. Kč poskytly spolupracující finanční instituce (k této části financování ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků, a to až do výše 4 mil. Kč). Z tohoto objemu 72 % spolufinancovaly komerční banky (z nich nejvíce Komerční banka) a 28 % leasignové společnosti. Jejich podíl na spolufinancování programu Expanze-úvěry v čase roste.

Size: XS SM MD LG XL XXL