Zpravodaj č. 2/2020

Nákladný převod rodinného byznysu? Pomůže GEN-záruka

Program GEN-záruka usnadňuje předání rodinného podniku jinému podnikateli, aby i po generační obměně mohl pokračovat v činnosti. Nový vlastník tak může získat od ČMZRB zdarma až 80% záruku za investiční úvěr, jímž bude odkup rodinné firmy nebo podílu v ní financovat.

Právě nyní, více než třicet let po revoluci, tedy od okamžiku, kdy se česká ekonomika otevřela možnostem svobodného podnikání, se mnoho majitelů rodinných firem dostává do věku, kdy řeší otázku předání či prodej svého podnikání. Převod rodinného byznysu může být ale velmi nákladný. Pomoci v tomto případě může záruční program ČMZRB GEN-záruka. Je určen pro podnikatele, kteří plánují nakoupit obchodní podíl v rodinném podniku, akcie rodinného podniku nebo odkoupit obchodní závod rodinného podniku.

S GEN-zárukou mohou podnikatelé získat záruku za investiční úvěr, jímž budou tento nákup financovat, a to až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Délka ručení je přitom až osm let. Záruka je poskytována zdarma a nejsou s ní spojeny žádné poplatky.

Zaručovaný úvěr mohou využít subjekty, které figurují jako kupující u transakcí předávání rodinných podniků a zároveň splňují definici malého nebo středního podniku. Kupujícím tedy musí být podnikatel do 250 zaměstnanců, ročním obratem do 50 mil. EUR nebo bilanční sumou do 43 mil. EUR, nemusí se však jednat o rodinný podnik. Jím ale musí být prodávající, který se při žádosti o záruku kupujícím prokáže osvědčením o zápisu v Registru rodinných podniků. «

Size: XS SM MD LG XL XXL