Zpravodaj č. 1/2020

Na inovace nejčastěji čerpaly podporu podniky působící v průmyslu

Podnikatelé mohou od Českomoravské záruční a rozvojové banky čerpat podporu ve formě finančních nástrojů, to znamená záruk a zvýhodněných úvěrů. Vzhledem k tomu, že řada podniků z důvodu nedostatku vlastních zdrojů, nedosáhne na běžné komerční financování, jsou záruky od ČMZRB více žádané než úvěry. V obou případech její produkty doplňují nabídku komerčních bank a leasingových společností. Případně slouží k financování rizikovějších projektů či podnikatelů, kteří by jinak na komerční úvěry nedosáhli.

V uplynulém roce byla ve formě záruk poskytnuta větší část objemu podpory, tj. 85 %. Celkově ČMZRB vystavila přes 5 600 záruk v objemu necelých 14 mld. Kč. Zaručila se tak za úvěry komerčních bank v objemu necelých 21 mld. Kč. Nejžádanějšími záručními produkty byly Záruka 2015 až 2023 a nově také EXPANZE-záruky. Záruky byly vystaveny jak na provozní účely, tak k realizaci projektů investičního charakteru.

Menší část (15 %) objemu podpory pak byla poskytnuta ve formě zvýhodněných úvěrů, nejčastěji se jednalo o bezúročný investiční úvěr z programu Expanze-úvěry. Celkově ČMZRB podnikům poskytla 459 úvěrů v objemu 2,3 mld. Kč.

Zatímco záruky nejčastěji čerpali podnikatelé působící v oblasti obchodu, zvýhodněné úvěry naopak průmyslové firmy. „To je dáno tím, že podniky, které působí v maloobchodě či velkoobchodě, více poptávají záruky za provozní úvěry, protože potřebují  profinancovat zásoby, které jim po určitou dobu leží na skladě, a vážou tak finanční prostředky. Naopak průmyslové firmy spíše žádají investiční financování, protože potřebují investovat do nových technologií a inovovat výrobu v duchu Průmyslu 4.0, a obstát tak v konkurenčním boji,“ vysvětluje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

 

 

 

 

Size: XS SM MD LG XL XXL