Zpravodaj č. 3/2020

InvestEU sjednotí existující finanční nástroje EU do jednoho programu

V reakci na dlouhotrvající dopady finanční krize 2008-09 na evropskou ekonomiku přijala Evropská komise v roce 2014 Investiční plán pro Evropu. Jeho klíčovou částí byl Evropský fond pro strategické investice, jehož ambicí bylo podpořit investiční aktivitu v EU. Do září 2020 pomohly veřejné zdroje formou rozpočtové záruky vytvořit investice za 535 mld. € a umožnily podpořit jeden a půl milionu malých a středních podniků. Úspěch programu vedl Evropskou komisi k vytvoření jeho nástupce InvestEU, který bude fungovat od příštího roku.

InvestEU sjednotí existující unijní finanční nástroje do jednoho velkého investičního programu. Jak velký tento program bude, je ale stále předmětem složitého vyjednávání o přesné podobě evropského rozpočtu na příštích 7 let. Dosavadní jednání zatím směřují k dohodě, podle níž by rozpočet programu měl být 9,4 mld. € (v cenách z roku 2018). Překvapivě tak hlavní evropský investiční program na příští sedmileté období bude mít výrazně nižší rozpočet, než jak jej původně navrhla Evropská komise. Jednání nicméně budou pokračovat dál, protože Polsko a Maďarsko v polovině listopadu přijetí rozpočtu prozatím zablokovaly.

Rozhodnuto není v tuto chvíli ani to, jakým poměrem bude objem fondu rozdělen mezi čtyři tematická okna. Dle současného návrhu by necelá polovina měla připadnout na okno pro udržitelnou infrastrukturu. To bude podporovat investice do dopravní a energetické infrastruktury, budování 5G sítí či projekty směřující k udržitelnému životnímu prostředí a cirkulární ekonomice. Necelou čtvrtinu fondu by mělo tvořit druhé okno na podporu výzkumu, inovací a digitalizace. V tomto okně budou podpořeny zejména více rizikové projekty v oblasti výzkumu a vývoje, které umožní inovace a digitální transformaci evropské ekonomiky. Pro třetí okno na podporu malých a středních podniků počítá návrh se stejně velkým podílem jako u druhého okna. Čtvrté okno bude tvořit méně než desetinu fondu a bude zaměřeno na investice do sociální infrastruktury a na podporu sociálních služeb, vzdělání a rozvoje dovedností.

Jisté naopak je, že InvestEU bude představovat tzv. finanční nástroj druhé generace a bude mít formu rozpočtové záruky. To znamená, že z evropského rozpočtu nebudou poskytovány finanční prostředky přímo na jednotlivé produkty, jak jsme tomu zvyklí u finančních nástrojů z evropských fondů. Prováděcí partneři si musí sami zajistit financování produktů z národních či vlastních zdrojů. Evropský rozpočet pak poskytne (proti)záruku, čímž na sebe převezme část rizika podpořených projektů nebo projektových portfolií. Díky tomu budou prováděcí partneři moci bez navýšení vlastního rizika podpořit více projektů, nebo podpořit rizikovější projekty.

Tři čtvrtiny fondu InvestEU bude spravovat Skupina EIB. ČMZRB se může v této části programu stát finančním zprostředkovatelem pro produkty Evropského investičního fondu. S tímto typem spolupráce již má zkušenosti z programu COSME a má zájem na jejím pokračování i do budoucna. Své využití by tato spolupráce mohla najít především v okně pro malé a střední podniky, například v podobě evropské protizáruky za portfolio záruk ČMZRB, obdobné současnému programu ZÁRUKA 2015-2023.

Zbylá čtvrtina fondu bude otevřena pro ostatní prováděcí partnery, mezi nimiž může být i ČMZRB. InvestEU nestanovuje žádné podíly pro jednotlivé členské státy, bude zde probíhat otevřená celoevropská soutěž předložených návrhů. V ní bude kladen maximální důraz na vyhodnocení přidané hodnoty navržených produktů, zejména s ohledem na dvojí cíl zelené a digitální transformace evropské ekonomiky. Ta bude nástrojem, který má Evropě napomoci dosáhnout větší konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Pro ČMZRB se nabízí možnost využít přímého přístupu k evropské záruce zejména v nové oblasti infrastrukturního financování, a to v oknech pro udržitelnou i sociální infrastrukturu. Naopak se nepředpokládá zapojení banky do okna pro výzkum a inovace. Tento segment je financován primárně dotační podporou Technologické agentury ČR.

Size: XS SM MD LG XL XXL