Zpravodaj č. 3/2020

Editorial

Milí čtenáři,

podpora ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů, kterou ČMZRB poskytuje podnikatelům už od roku 1992, pochází nejen z národních zdrojů, ale dnes je již z větší části doplněna o zdroje EU. Dlouhodobě se tak snažíme využívat různých evropských zdrojů k rozšíření našich možností pro financování českých podnikatelů – ať už jde o strukturální fondy EU, nebo o zdroje EIF v rámci tzv. Investičního plánu pro Evropu. Nyní působíme v pozici finančního zprostředkovatele.

V horizontu několika týdnů bychom měli uspět v rámci auditu Evropské komise a získat tzv. pilířové hodnocení. Díky tomu se staneme prováděcím partnerem a budeme mít přímý přístup k evropským programům. Sice to pro nás bude znamenat více povinností zejména v oblasti reportingu, na druhé straně nám to ale uvolní ruce při přípravě nových produktů. Parametry jednotlivých produktů tak budou moci více reflektovat potřeby českého trhu, a tedy českých podnikatelů. Nové číslo našeho Zpravodaje proto věnujeme našim aktivitám souvisejícím se zahraničím. Na dalších stránkách se mj. dozvíte, jaký profit již naše spolupráce v rámci EU podnikatelům přinesla, a jak to s ní bude vypadat v následujících letech.

Přeji vám příjemné čtení!

Jiří Jirásek
předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB

Size: XS SM MD LG XL XXL