Zpravodaj č. 2/2020

Editorial č. 2/2020

Milí čtenáři,

naše banka nabízí zvýhodněné financování ve formě záruk a úvěrů rodinným firmám od svého založení, tj. od roku 1992. Rodinným podnikům je poskytovala ve stejné míře jako jakýmkoliv jiným firmám. Protože ale do loňského roku nebylo přesně specifikováno, jaký podnik lze považovat za rodinný a jaký nikoliv, můžeme jen odhadovat kolika rodinným podnikům jsme z téměř 50 tisíc podpořených podnikatelů od roku 1992 pomohli profinancovat jejich projekty. Přínos rodinných firem pro ekonomiku i podle zkušeností ze zahraničí je ale jednoznačný, a proto jsme společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu v loňském roce, poté, co vláda rodinný podnik definovala a tuto definici schválila, začali připravovat speciální nabídku. Naším cílem bylo jednak podpořit jejich další rozvoj a růst a jednak usnadnit jejich setrvání na trhu v případě, že jejich zakladatel odchází do důchodu a hledá svého nástupce, ať už z řady rodinných příslušníků či nikoliv. Následující strany jsou proto věnovány rodinným firmám, o něž se opírá ekonomika každého vyspělého státu, a podpoře, kterou od naší banky mohou od 1. dubna letošního roku čerpat.

Přeji vám příjemné čtení!

Pavel Křivonožka
člen představenstva zodpovědný za vedení obchodu

Size: XS SM MD LG XL XXL