Zpravodaj č. 1/2020

Editorial

Milí čtenáři,

naše banka v roce 2019 zaznamenala v oblasti podpory malého a středního podnikání nejlepší obchodní výsledky za dobu svého působení na trhu, a překonala tak i rekordní čísla z roku 2018. Celkově uzavřela obchody za 16,2 mld. Kč, při počtu téměř 6 200, což představuje meziroční 30% nárůst. České podniky tak ve formě finančních nástrojů získaly od naší banky historicky největší objem podpory.

Finanční nástroje sehrávají v podpoře podnikání v ČR čím dál tím významnější úlohu. Nenarušují tržní prostředí. Pro samotné podnikatele jsou méně administrativně náročné, mohou je čerpat v okamžiku reálné potřeby, apod. Z pohledu státu pak představují způsob, jak dlouhodobě podnikatelům zajistit podporu. Prostředky alokované na finanční nástroje se totiž po čase do systému vrátí a mohou být opakovaně využívány.

Následující strany proto přináší řadu čísel souvisejících s výsledky naší banky v roce 2019 a přibližují spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnostmi, jímž bych chtěl tímto směrem, stejně tak jako našim zaměstnancům, ministerstvům vykonávajícím akcionářská práva a dalším partnerům, poděkovat za spolupráci.

Přeji vám příjemné čtení!

 

Jiří Jirásek 
předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB

Size: XS SM MD LG XL XXL