Zpravodaj č. 3/2020

ČMZRB se podílí na české rozvojové politice, podnikům ručí za úvěry

V prosinci 2018 byla podepsána dohoda mezi bankou a Ministerstvem zahraničních věcí (MZV), na jejímž základě byl spuštěn nový, velmi specifický produkt Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS). Je to jediný program ČMZRB, který podporuje zahraniční aktivity českých firem. Mnoho z nich dokáže pro své často unikátní a technicky sofistikované výrobky najít nové trhy třeba i na druhém konci světa, a to jak v zemích rozvinutých, tak v zemích rozvojových. A řada firem chce na mimoevropské trhy nejen vyvážet, ale dlouhodobě zde působit a investovat. Nejedná se přitom jen o velké zavedené firmy, ale také o střední a malé firmy. Ty ovšem vesměs naráží na obtížně překonatelnou bariéru vysokých vstupních nákladů, které s sebou cesta na nové trhy přináší.

To platí zejména o trzích rozvojových. MZV proto připravilo dva programy podpory, které na sebe navazují a které pomáhají firmám cestu na rozvojové trhy usnadnit. Program B2B v gesci České rozvojové agentury nabízí částečnou dotaci na detailní prozkoumání cílového trhu, vyhodnocení potenciálu nových obchodních příležitostí a zahájení činnosti na tomto trhu. Pokud se firmě podaří uchytit a chce dále expandovat, nastupuje Záruka ZRS. Ta vychází z předpokladu, že úspěšná firma je schopna financovat svůj další rozvoj běžným komerčním financováním. Díky záruce ČMZRB, která na sebe bere polovinu rizika, se pak takové financování stává pro firmy dostupnějším.

Zjistit více o programu Záruka ZRS

Rozšiřování palety nástrojů rozvojové politiky, podpora podnikatelských aktivit a větší využití finančních nástrojů oproti dotacím je trendem v celé Evropské unii. Nejlépe to dokládá Vnější investiční plán na podporu investic v evropském sousedství a v Africe, který byl spuštěn v roce 2016. Záruka ZRS je pilotním programem, kterým se Česká republika jako jedna z prvních zemí střední a východní Evropy připojuje k tomuto trendu. Zkušenosti z programu ČMZRB umožní, aby se v novém programovém období 2021-27 zapojila také do evropských programů rozvojové spolupráce a rozšířila rozsah svých rozvojových aktivit.

Size: XS SM MD LG XL XXL