Zpravodaj č. 2/2020

Bezúročné úvěry rodinným firmám nabízíme až do 60 milionů korun

Rodinná firma, která oficiálně nese označení „rodinný podnik“, může od začátku dubna letošního roku čerpat bezúročný investiční úvěr z programu Expanze za ještě lepších podmínek, než mohla do té doby.

Program Expanze-úvěry je určen pro malé a střední podnikatele, kteří hledají zvýhodněné financování svých investičních aktivit. Na nákup strojů (nových i repasovaných), zařízení, technologií, programů, licencí a software nebo na pořízení či rekonstrukci nemovitostí ČMZRB podnikatelům nabízí bezúročné úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Přičemž na dalších min. 20 % musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti.

Rodinné firmy, které doloží osvědčení o zápisu v Registru rodinných podniků, mohou zažádat o úvěry od 650 tis. do 60 mil. Kč (pozn. minimální výše způsobilých výdajů projektu – to znamená například pořizovací hodnota stroje – tedy musí být 1,44 mil. Kč), s dobou splatnosti 10 let včetně odkladu splátek až na 4 roky. Vedle toho mohou využít finanční příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru až do výše 4 mil. Kč.

Úvěr od ČMZRB je bezúročný a nejsou s jeho poskytnutím a ani předčasným splacením spojeny žádné poplatky. Vzhledem k tomu, že ČMZRB proplací úroky u komerční části financování až do výše 4 mil. Kč, většina projektů rodinných firmem tak bude v konečném důsledku financována bezúročně.

Program Expanze-úvěry je určen pro malé a střední podniky, které realizují své projekty na území České republiky kromě hlavního města Prahy, a to v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a další služby. «

Size: XS SM MD LG XL XXL