Zpravodaj 3/2019

Zaručíme vaše investice na rozvojových trzích

Pro české podnikatele, kteří plánují investovat na rozvojových trzích, jsme spolu s Ministerstvem zahraničních věcí připravili program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS) s cílem snížit riziko a podpořit soukromé investice s přidanou hodnotou pro partnerskou zemi.

V rámci programu Záruka ZRS mohou od nás podnikatelé bez rozdílu velikosti získat záruku za úvěr od některé ze spolupracujících tuzemských bank, z něhož mohou zafinancovat například stroje, zařízení, technologie, licence, software, nemovitosti a jejich rekonstrukci, nebo náklady spojené s transferem či realizací projektu v cílové rozvojové zemi. Přičemž podpořený projekt musí být realizovaný na některém z rozvojových trhů a zaměřen na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ekonomickou transformaci, zemědělství a rozvoj venkova, růst a podporu místní zaměstnanosti nebo udržitelný rozvoj partnerských zemí.

Záruku nabízíme až do výše 50 % jistiny zaručovaného úvěru, resp. 25 mil. Kč. Výše samotného úvěru není omezena a ručíme za něj až 8 let.

Záruka ZRS je pilotním programem, který poběží do konce března 2020, a je na něj vyčleněno 50 mil. Kč.«


Záruka ZRS
Size: XS SM MD LG XL XXL