Zpravodaj 3/2019

Od roku 2020 získají rodinné firmy víc

Podle šetření Family Firm Institute vytváří rodinné firmy 70 až 90 % světového HDP, poskytují zaměstnání 60 až 80 % zaměstnanců, jsou odolnější vůči krizím a založené na vysoké odpovědnosti k okolí. Navíc investice do rodinných firem zůstávají v regionech. Proto jsme se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu domluvili, že od Nového roku českým rodinným firmám nabídneme vyšší míru podpory, než kterou mohly čerpat doposud.

V rámci našeho programu Záruka 2015 až 2023 budou moci čerpat záruku ke komerčnímu úvěru, kterým budou financovat tzv. Mergers & Acquisitions aktivity, to znamená aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky budeme poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 mil. Kč, a až na období 8 let. K usnadnění jejich dalšího rozvoje a růstu pak přispěje program EXPANZE. Potřeby těchto podniků se stanou součástí zvláštních podporovaných aktivit (viz výše), díky čemuž získají od naší banky k profinancování provozních a investičních projektů bezúročný úvěr nebo záruku ještě za výhodnějších podmínek, než tomu bylo doposud.

Podporu budou moci využít ty rodinné firmy, které oficiálně získají status “rodinná firma” dle příslušné legislativy. «


Více o podpoře rodinných firem
Size: XS SM MD LG XL XXL