Zpravodaj 3/2019

Expanze zaručí zdarma vaše úvěry

Plánujete si od některé z komerčních bank půjčit peníze na provoz nebo jimi chcete zafinancovat nové technologie, stroje, zařízení, licence, software, nemovitost nebo její rekonstrukci, ale chybí vám zdroje na zaručení takového úvěru? Nevadí! Pomůže vám naše záruka z programu EXPANZE!

Tento nový program podpory jsme spustili ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v únoru letošního roku a už jsme jím pomohli profinancovat 345 podnikatelských projektů, když jsme vystavili záruky za úvěry od komerčních bank v objemu 3,6 mld. Kč. Třeba brněnské společnosti Place Store Concept dala záruka z tohoto programu pevné zázemí (více čtěte zde).

Tato záruka je určena pro malé a střední podnikatele, kteří chtějí realizovat projekt investičního nebo provozního charakteru na území ČR vyjma hlavního města Prahy (program je totiž financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK). Záruku standardně poskytujeme do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, který se pohybuje rozmezí 4 až 25 mil. Kč. Doba ručení je 7 let, resp. 10 let, pokud převažuje pořízení nemovitých věcí.

V případě realizace projektu, který spadá do tzv. zvláštních podporovaných aktivit, tedy je zaměřen na materiálové a energetické využití odpadů, zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, těžbu a zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, zřizování a provoz podnikatelských center nebo pokud je realizován projekt rodinnou firmou či ve zvýhodněném regionu, je podpora ještě vyšší. V takovém případě poskytujeme záruku do výše 80 % jistiny úvěru, který se pohybuje od 1 do 40 mil. Kč. Doba ručení je pak až 12 let. «


Program Expanze-záruky
Size: XS SM MD LG XL XXL