Zpravodaj 3/2019

Editorial

Milí čtenáři,
naše banka za první tři čtvrtletí letošního roku poskytla podnikatelům podporu ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu 12,6 mld. Kč a pomohla jim na území ČR profinancovat téměř 5 000 projektů, jejichž hodnota dosahuje více než 21 mld. Kč. Čeští podnikatelé tak za prvních devět měsíců letošního roku získali od naší banky větší objem podpory než za celý loňský rok, který byl historicky nejúspěšnějším. Typicky podpořeným projektem bylo v případě provozního financování profinancování zásob, v případě investičního pořízení nové technologie, která umožní firmě inovovat výrobní proces a zvýší její konkurenceschopnost. To je také jedním z důvodů, proč i navzdory prvním náznakům zpomalování růstu české ekonomiky podnikatelé neztrácí chuť investovat do svého rozvoje. Automatizace výroby spolu s investicemi do inovací pomáhají firmě budovat silnější pozici na trhu a lépe tak ustát případné hospodářské výkyvy. Meziročně třetinový nárůst poptávky po našich produktech v prvních třech čtvrtletích letošního roku je ovlivněn ale také tím, že jsme podnikatelům ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a hlavním městem Praha připravili několik nových programů podpory, které většímu množství z nich usnadňují přístup k financím a pomáhají je v době investic stabilizovat. Pojďme se proto nyní podívat blíže, o jaké produkty se jedná, jaký podnikatel a na jaký projekt je může využít a jakou formu a výši podpory přináší.

Přeji Vám příjemné čtení!

 

Michal Pluta
marketingový ředitel

Size: XS SM MD LG XL XXL