Archiv publikací

Publikace

 

Obsah

 

Vydáno

 

REGIONÁLNÍ ÚVĚRY zvýhodněné regionální úvěry pro podnikatele a obce 07 / 16
REGIONÁLNÍ ÚVĚRY zvýhodněné regionální úvěry pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji 03 / 15
ZÁRUKA záruky za úvěry pro podnikatele 2015-2023 07 / 15
ZÁRUKA záruky za úvěry pro podnikatele 2015-2023 02 / 15
REVIT zvýhodněné úvěry pro malé podnikatele v Moravskoslezském kraji 01 / 14
ZÁRUKY záruky za úvěry pro malé podnikatele 01 / 14
REGIONÁLNÍ ÚVĚRY zvýhodněné regionální úvěry pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji 03 / 13
ZÁRUKY záruky za úvěry pro malé podnikatele 06 / 12
NOVÝ PANEL program na podporu oprav bytových domů 02 / 12
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 01 / 12
ZÁRUKA záruky za úvěry pro začínající podnikatele 06 / 11
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 01 / 11
ZÁRUKA zvýhodněné záruky pro malé a střední podnikatele 03 / 10
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 01 / 10
ZÁRUKA záruky za investiční úvěry pro rozvoj podnikání 01 / 10
START zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem 01 / 10
ZÁRUKA záruky za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele 11 / 09
ZÁRUKA záruky za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele 09 / 09
INFORMACE O PRODUKTECH zvýhodněné záruky a úvěry pro malé a střední podnikatele 06 / 09
NOVÝ PANEL program na podporu oprav a modernizací bytových domů 05 / 09
PROGRES podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele 03 / 09
ZÁRUKA záruky za investiční úvěry pro rozvoj podnikání 02 / 09
PANEL souhrnné informace o poskytování zvýhodněných záruk za úvěr nebo dotace na úhradu úroků v programu PANEL 12 / 08
M-ZÁRUKA program zvýhodněných M-záruk pro malé a střední podnikatele na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy 04 / 08
ZÁRUKA souhrnné informace o zárukách pro malé a střední podnikatele 01 / 08
OBEC souhrnné informace o poskytování dlouhodobých municipálních úvěrů z programu OBEC 08 / 07
 

Finanční nástroje

 

finanční nástroje podpory MSP v Operačním programu Podnikání a inovace 08 / 07

Program PANEL
program zvýhodněných záruk za úvěr nebo dotace na úhradu úroků 07/ 07
Program START program podpory začínajících podnikatelů na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy 07 / 07
Program PROGRES program podřízených úvěrů pro malé a střední podnikatele na České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy 07 / 07
Program ZÁRUKA program zvýhodněných záruk pro malé a střední podnikatele na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy 07 / 07
Informace o produktech souhrnný přehled produktů banky v roce 2007 07 / 07
Program TRH program bezúročných úvěrů a zvýhodněných záruk pro malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy 03 / 07
Program na podporu oprav bytových domů souhrnné informace o poskytování zvýhodněné záruky za úvěr nebo dotace na úhradu úroků v programu PANEL 01 / 07
Program na podporu oprav bytových domů souhrnné informace o poskytování zvýhodněné záruky za úvěr nebo dotace na úhradu úroků v programu PANEL 06 / 06
Program dlouhodobých úvěrů na financování infrastruktury obcí souhrnné informace o poskytování dlouhodobých úvěrů z programu OBEC 02 / 06
Zvýhodněné úvěry v OPPP souhrnné informace o poskytování zvýhodněných úvěrů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU 01 / 06
Podřízené úvěry pro malé a střední podnikatele souhrnná informace o poskytování podřízených úvěrů 01 / 06
Zvýhoděné záruky pro malé a střední podnikatele souhrnné informace o poskytování záruk za bankovní úvěry, kapitálový vstup a návrh do obchodně veřejné soutěže v programu ZÁRUKA 01 / 06
Informace o produktech přehled programů na podporu malých a středních podnikatelů z prostředků struktrurálních fondů a prostředků státního rozpočtu na období 2006 01 / 06
Informace o bance poslání ČMZRB, hlavní činnosti, klienti a partneři, cíle a záměry, a poskytované bankovní služby 05 / 05
Size: XS SM MD LG XL XXL