Zpravodaj č. 2/2020

Bezúročně na úspory energie, rodinný sociální podnik i na provoz

Podpora rodinných firem u programu Expanze a tzv. GEN-záruky nekončí. Rodinné podniky mohou totiž podobně jako jiní podnikatelé využít i další záruční nebo úvěrové programy, které ČMZRB nabízí. Záleží tedy pouze na tom, co konkrétně potřebují zafinancovat.

Pokud podnikatel plánuje realizovat projekt, který přinese min. 10 % úsporu na energiích (typicky např. pořízení úspornějšího stroje, zateplení budovy určené k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů, využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání apod.), může využít bezúročný úvěr z programu Úspory energie (místem realizace projektu je celá ČR vyjma Prahy), resp. Energ (místem realizace projektu musí být hlavní město Praha). V obou případech podnikatel získá bezúročný úvěr, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů, resp. 70 %. Tento úvěr se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 60 mil. Kč, resp. 1 až 20 mil. Kč, s dobou splatnosti až deset let včetně možnosti odkladu splátek na 4, resp. 2 roky. Vedle toho ČMZRB ještě v rámci těchto produktů podnikatelům poskytuje přípěvek na úhradu energetického posudku. Tyto energeticky úsporné programy mohou využít i velcí podnikatelé, tj. firmy s více než 250 zaměstnanci.

Pokud je rodinný podnik zároveň sociálním podnikem, může od ČMZRB získat ještě bezúročný úvěr z programu S-podnik buď k úhradě provozních výdajů (vyjma mezd zaměstnanců, splátek jiných úvěrů apod.), nebo k pořízení strojů, technologií, nemovitostí, programů, licencí apod. Úvěr lze čerpat od 400 tis. do 250 mil. Kč a až na 90 % způsobilých výdajů. V případě investičního úvěru je doba splatnosti 12 let, v případě provozního úvěru 2 roku. V obou případech lze zdarma odložit splácení.

ČMZRB nabízí podnikatelům ještě řadu dalších, především záručních programů, jejichž cílem je usnadnit jim cestu k úvěrům od komerčních bank. Jde například o provozní záruku z programu COVID III, pokud firma byla zasažena koronavirovou krizí, záruku z programu Záruka ZRS, kterou lze využít v případě, že společnost plánuje investici na zahraničních trzích. Kompletní přehled podpory, kterou mohou rodinné firmy od ČMZRB využít najdete zde. «

Size: XS SM MD LG XL XXL