Informace o Národním rozvojovém fondu

Národní rozvojový fond

Investiční potřeby v oblasti infrastruktury jsou v České republice obrovské; podle vlády ČR byly identifikovány projekty za cca 3 biliony Kč. Pro další rozvoj České republiky není nezbytné ani žádoucí, aby všechny náklady a rizika budoucích projektů nesl stát, kraje, města a obce, jestliže je možné je sdílet se soukromým sektorem. Ten je tomu často kapitálově i odborně lépe vybavený a způsobilý.

Plyne z toho jednoznačný užitek pro stát: aniž by přímo ručil nebo v plné výši financoval takto náročné investice, může vhodně nastavenými strukturami získat pro jednotlivé projekty dlouhodobé financování i realizátory a provozovatele, kteří jsou schopní provozní rizika převzít a řídit.

Národní rozvojový fond (NRF), který bude dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky, bude poskytovat rizikovější vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat část projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti bude schopen mobilizovat další soukromé zdroje.

NRF bude finanční institucí zřízenou podle českého a evropského práva, regulovanou Českou národní bankou, fungující na základě principu návratnosti investovaných prostředků, shromažďovaných od soukromých investorů. V zahraničí jsou takové finanční nástroje  a produkty běžné, stejně jako infrastrukturní fondy (například EIB group), v Česku však jde o novinku. NRF tak umožní z  pohledu ostatních věřitelů redukovat finanční rizika při současném zvýšení zájmu soukromých investorů.

Českomoravská záruční a rozvojová banka požádá ČNB o udělení licence pro NRF během několika následujících týdnů. Již nyní probíhají technická jednání s ČNB, která vedou k udělení licence.


Bližší informace o Národním rozvojovém fondu můžete zjistit v brožuře, kterou připravila Česká bankovní asociace ve spolupráci s naší bankou. 

 

 

 

Size: XS SM MD LG XL XXL