Formulář žádosti:

Přílohy:

Způsob a místo předložení:


Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Způsob předkládání žádosti

Osobně na pobočce ČMZRB, kde žadatel předloží žádost se všemi přílohami.