Dokumenty

Ceník - Úvěr z RRF

Regionální rozvojový fond Sazba
přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma
úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta a zpracováním smluvních dokumentů zdarma
úroková sazba úvěru pevná nebo pohyblivá sazba stanovená individuálně dle aktuální situace na finančním trhu a s přihlédnutím k rizikovému profilu příjemce úvěru
storno uzavřené úvěrové smlouvy před zahájením čerpání na
žádost klienta
2 000 Kč
vystavení dodatku ke smlouvě o úvěru na žádost klienta 2 000 Kč
úrok z prodlení úroková sazba úvěru platná ke dni jeho prvního čerpání + 10% p.a.
poradenská činnost zdarma
Size: XS SM MD LG XL XXL