Úvěr z regionálního rozvojového fondu

Zvýhodněný úvěr pro obce na zlepšení infrastruktury

Úprava podmínek platná od 1. 1. 2021.

Úvěry z Regionálního rozvojového fondu poskytujeme městům a obcím na území ČR (s výjimkou Prahy a statutárních měst) na financování nepodnikatelských projektů zaměřených na zlepšení místní infrastruktury.

Jaký úvěr nabízíme?

 • až do výše 30 mil. Kč
 • k financování až 100 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu
 • s dobou splatnosti až 10 let
 • s možností odkladu splátek jistiny až na 3 roky
 • s možností předčasného splacení úvěru dotací bez sankcí a poplatků

Na co ho můžete využít?

 • terénní úpravy, včetně přípravy území
 • budování přístupových komunikací
 • výstavbu městské dopravní a technické infrastruktury
 • vybudování sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení

Pro koho je úvěr určen?

 • města a obce na území ČR vyjma hlavního města Prahy a statutárních měst
 • svazky měst a obcí s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město

Další důležité informace

Podrobná charakteristika produktu

RRF poskytuje úvěry na spolufinancování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro nepodnikatelské účely:

 • výše úvěru: do 30 mil. Kč,
 • úroková sazba: pevná nebo pohyblivá,
 • čerpání: až po dobu 3 let od data podpisu smlouvy o úvěru,
 • doba splatnosti: do 10 let od zahájení splácení jistiny,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až o 3 roky od data podpisu smlouvy o úvěru.
Příjemci podpory

Města a obce na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst, svazky obcí vytvořené podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s výjimkou těch, jejichž členem je hl. město Praha nebo statutární město.

Způsobilé výdaje
 • náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně pořízení pozemků,
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • další náklady spojené s realizací projektu financovaného z RRF (jako např. náklady na projektovou dokumentaci, získání dotací, získání úvěrů, monitoring, propagaci apod.).

DPH ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

 • musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být uhrazeny po datu podpisu smlouvy o úvěru.
Výhody produktu
 • nízká úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu,
 • financování až 100 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu,
 • není vyžadováno zajištění úvěrů pro obce,
 • možnost financování projektů, na které jsou žádány dotace ze strukturálních fondů EU a u kterých se předpokládá využití dotací na předčasné splacení úvěru z RRF (bez poplatku).
Podmínky poskytnutí produktu

Úvěr může být čerpán na:

 • terénní úpravy, včetně přípravy území,
 • přístupové komunikace,
 • výstavbu městské dopravní a technické infrastruktury,
 • výkupy majetku v případech potřebného scelení vlastnictví,
 • dopravní infrastrukturu (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní dopravy, světelná dopravní signalizace, parkovací stání),
 • technickou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, ČOV, plynofikace, elektrifikace včetně trafostanice),
 • sportovní, kulturní a vzdělávací zařízení včetně jejich vybavení, úpravy parků a volnočasových ploch,
 • eventuálně další municipální projekty, pokud s nimi vysloví souhlas Rada RRF.
Příjem žádosti

Žádost o úvěr může žadatel předložit u zakázky malého rozsahu přímo vybrané pobočce. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.

Pokud obec nebo svazek obcí vyhlašuje zadávací řízení, může v případě podlimitní zakázky zaslat výzvu k předložení nabídky na adresu:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Odbor financování
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

Nadlimitní zakázky uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách ČMZRB pravidelně sleduje a sama si vyžaduje zadávací dokumentaci.

Další informace

Úplné znění programu RRF.

Kontakt pro konzultace a informace:
Ing. Luděk Šrein: tel. +420 255 721 485, e-mail srein@cmzrb.cz

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Chcete vědět více o tomto programu? Máte zájem o produkt a chcete si domluvit schůzku? Zanechte nám na sebe kontakt, abychom se s vámi mohli spojit.

Pole označená * jsou povinná. Nicméně vyplnění i nepovinných polí nám usnadní komunikaci s Vámi a urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedl v kontaktním formuláři, za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Váš dotaz – odesláním dotazu berete tuto skutečnost na vědomí.

Zpracování bude vždy probíhat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování, naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek, s nimiž se před odesláním dotazu seznamte. Tyto informace jsou vždy v aktuální verzi k dispozici na www.cmzrb.cz.

Size: XS SM MD LG XL XXL