Poradenství ELENA

Pomoc při přípravě energeticky úsporných projektů

Cílem programu ELENA (European Local ENergy Assistance) je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. ČMZRB prostřednictvím něho nabízí komplexní servis při přípravě energeticky úsporných projektů za zlomek nákladů. ELENA je financována z programu HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou

Program ELENA bude spuštěn na jaře letošního roku.

Pro koho bude podpora určena?

  • pro kraje, města, obce a další subjekty veřejné správy, které plánují investovat do tzv. EPC projektů (jedná se o energeticky úsporné projekty na opatření spojená s obálkou budovy (zateplení, výměna oken/dveří, zastínění apod.) nebo s užíváním budovy (vytápění, příprava teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, energetický management, OZE, automatizace a řízení budov))

Co Vám nabídneme?

  • kompletní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů
  • přípravu zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO)
  • přípravu povinných dokumentů pro žádost o dotaci z OPŽP
  • úhradu 90 % způsobilých výdajů na výše uvedené činnosti

Více o programu ELENA se dozvíte na stránkách Evropské investiční banky pod tímto odkazem.

Program ELENA je určen také pro podnikatele

V případě zájmu o další informace či konzultace Vašich projektů můžete kontaktovat tým ELENA:

  • Dr. Čestmír Hrdinka (koordinátor projektu ELENA): cestmir.hrdinka@cmzrb.cz
  • Ing. Tomáš Konvička (specialista EPC): tomas.konvicka@cmzrb.cz
  • Ing.Eva Baková (energeticky úsporné projekty v podnikatelském sektoru): eva.bakova@cmzrb.cz


Výhradní odpovědnost za obsah této webové stránky nese Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Evropská investiční banka ani Evropská komise neodpovídají za jakékoliv použití informací obsažených na této webové stránce.

Size: XS SM MD LG XL XXL